Naslovnica Vijesti BiH Sarajevo ne dobija novi pozivni broj

Sarajevo ne dobija novi pozivni broj

32
PODIJELI

Na današnjoj redovnoj sjednici Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine (RAK) donesena je odluka o nemijenjanju područnog koda 033 za telefonske usluge na nivou Kantona Sarajevo.

“Prema dostavljenim komentarima na ranijim javnim konsultacijama, prijedlog mjera Agencije za proširenje numeričkog kapaciteta u mrežnoj grupi 033 je ocijenjen neprihvatljivim. U drugom krugu javnih konsultacija bit će izneseni novi prijedlozi za rješenje ovog pitanja, kako se područni kod 033 ne bi mijenjao”, saopćeno je iz RAK-a.

Na javne konsultacije upućena su sljedeća pravila:

Pravilo o izmjenama i dopunama Pravila 67/2012 o modelu rebalansa cijena govornih telefonskih usluga u Bosni i Hercegovini – Predložena izmjena i dopune Pravila odnose se na ukidanje mogućnosti da operatori sa značajnom tržišnom snagom u fiksnoj telefoniji, unutar usluge nacionalnog saobraćaja, i to unutar fiksnih mreža, uvode više različitih kategorija saobraćaja i na definisanje cijene poziva iz fiksne mreže prema drugim mobilnim mrežama.

Pravilo o izmjenama Pravila 38/2008 o planu brojeva za telefonske usluge u Bosni i Hercegovini i Pravilo o izmjenama i dopuni Pravila 39/2008 o upravljanju planom brojeva za telefonske usluge u Bosni i Hercegovini – Predložene izmjene i dopune Pravila 38/2008 i Pravila 39/2008, između ostalog, odnose se na povećanje numeričkog kapaciteta geografskih telefonskih brojeva sa područnim kodom 033.

Vijeće je ponovo konstatovalo da i pored činjenice da je Agencija dodijelila dozvole Javnom RTV sistemu i javnim RTV servisima koja važi od 1. marta 2016. godine, digitalno emitovanje još uvijek nije počelo. Vijeće je podržalo Agenciju u daljim nastojanjima da provodi zadatke iz nadležnosti kako bi proces digitalizacije zaživio. S tim u vezi, Vijeće je takođe prihvatilo Informaciju o definisanju tehničkih uslova za digitalno emitovanje u Multipleksu B (MUX B). Tehnički uslovi će biti prosljeđeni Ministarstvu komunikcija i prometa BiH za izradu Odluke o korištenju MUX-a B.

Vijeće je usvojilo i informaciju o provedenoj analizi raspoloživosti opsega za mobilne pristupne sisteme i mogućnosti uvođenja IV generacije mobilnih tehnologija. Nepostojanje strateških dokumenata u ovoj oblasti, koje usvaja Vijeća ministara BiH, dovodi do direktnih finansijskih gubitaka za državu, nemogućnosti da se unaprijedi informaciono-komunikaciono tržište, a građanima obezbijede usluge po povoljnijim cijenama.

Vijeće je pozdravilo aktivnosti Agencije na primjeni mjera koje imaju za cilj smanjenje cijena u mobilnoj telefoniji. Iako prvi set mjera tek stupa na snagu 01.06.2016., Vijeće je konstatovalo da su evidentna smanjenja u okviru pojedninih tarifnih paketa, te da mjere i prije primjene daju pozitivne rezultate.

Vijeće je takođe prihvatilo informaciju o otvaranju drugog kruga javnih konsultacija na dopunjeni dokument: Analiza veleprodajnog tržišta fizičkog pristupa mrežnoj infrastrukturi (uključujući zajednički i potpuni pristup izdvojenoj lokalnoj petlji) na fiksnoj lokaciji i veleprodajnog tržišta širokopojasnog pristupa (Tržišta 4 i 5).