Naslovnica Vijesti BiH Upozorenje: Prestanite koristiti ove grijalice u svom domu!

Upozorenje: Prestanite koristiti ove grijalice u svom domu!

388
PODIJELI

Agencija za nadzor nad tržištem upozorila je građane Bosne i Hercegovine na nekoliko nesigurnih proizvoda koji su pronađeni na tržištu naše zemlje. Radi se o nekoliko vrsta grijalica.

Radi se o tri vrste električnih kvarcnih grijalica koje predstavlјaju opasnost od požara i opekotina. Prva od njih je električna kvarcna grijalica TRISTAR proizvođačaRuyuan Lighting Electric Appliance Co. Ltd. Ningbo iz Kine, prenosi N1.

Proizvod predstavlјa opasnost od požara i opekotina jer ima taster na donjoj strani aparata koji uključuje grijače iako nijedan grijač prethodno nije vidljivo usijan, površina poprečnog presjeka provodnika u napojnom kablu je manja od minimalno dozvoljene.

Na tržištu je pronađena i električna kvarcna grijalica LUXEL. Proizvod predstavlja opasnost od požara i opekotina jer zaštitna rešetka se može potpuno skinuti bez uporabe dodatnog alata, površina poprečnog presjeka provodnika u napojnom kablu je manja od minimalno dozvoljene, proizvod ne sadrži odgovarajuću uputu za uporabu.

Na tržištu se nalazi i treća grijalica koja je okarakterizirana kao nesiguran proizvod. Radi se o električnoj kvarcnoj grijalici AWT proizvođača Panel International Ltd. Ningbo iz Kine. Kako je navedeno, zaštitna rešetka se može potpuno skinuti bez uporabe dodatnog alata, grijalica ima taster na donjoj strani aparata koji uključuje grijače iako nijedan grijač prethodno nije vidljivo usijan i proizvod nije propisno označen, a uputa za uporabu ne sadrži sva potrebna upozorenja.

Kako je navedeno, nijedan poizvod nije usklađen s Naredbom o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica i standardom BAS EN 60335-2-30:2012.

Nadležna inspekcija je naložila mjeru povlačenja proizvoda s tržišta i njihovo uništavanje. Preporučuje se potrošačima koji posjeduju ovaj proizvod da ga prestanu koristiti.

vecernji.ba