Naslovnica Vijesti BiH Ovo su novi uslovi za legalnu nabavku oružja u Sarajevu

Ovo su novi uslovi za legalnu nabavku oružja u Sarajevu

21
PODIJELI

Vlada Kantona Sarajevo je na današnoj sjednici utvrdila Prijedlog zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije te ga uputila zastupnicima Skupštine KS na razmatranje i odlučivanje. Ovaj prijedlog zakona, kako je planirano, trebao bi se razmatrati na narednom skupštinskom zasjedanju.

Osnovni razlog za donošenje ovog novog zakona je usklađivanje sa međunarodnim standardima, naročito u pogledu četiri ključna pitanja: definicije, kategorizacije oružja, izgled ai isprava o oružju te kaznenih odredbi, saopćeno je iz Vlade KS.

– Tako su ovim zakonom u najvećoj mogućoj mjeri u pravni poredak Kantona Sarajevo preneseni akti Evropske unije, i to: Direktiva Vijeća od 18. juna 1991. godine o nadzoru nabavljanja i posjedovanja oružja, Direktiva Evropskog parlamenta i Vijeća od 21. maja 2008. godine o izmjeni Direktive Vijeća od 18. juna 1991. godine o nadzoru nabavljanja i posjedovanja oružja i Uredba komisije (EU) od 15. decembra 2015. godine o utvrđivanju zajedničkih smjernica o normama i tehnikama onesposobljavanja, kako bi se osiguralo da je onesposobljeno vatreno oružje postalo neopozivo neupotrebljivo – ističe se u saopćenju.

Dodaju da “pored ovog, u periodu devetogodišnje praktične primjene dosadašnjeg zakona konstatovane su određene pravne praznine te se ukazala potreba za preciznijom i dodatnom pravnom regulacijom u ovoj oblasti. Dosadašnji zakon je u tri navrata mijenjan i dopunjavan“.

Iz Vlade KS su istaknuli i da “između ostalih izmjena, u odnosu na raniji zakon, u ovom je spuštena starosna granica za izdavanje odobrenja za nabavljenje oružja za fizička lica, tako da je kao opći uvjet propisana minimalna starosna dob od 18 godina, uz obavezno postojanje opravdanog razloga za nabavljanje oružja, te usklađeni uvjeti koji se odnose na kažnjavanje za prekršaj i prekršajni postupak s odredbama Zakona o prekršajima Federacije BiH, kao i sa odredbama krivičnopravnog zakonodavstva“.

– U ovom dijelu tretiraju se prekršaji s obilježjem nasilja. Također su interesi javnog mira i sigurnosti u postupku zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja, koji su bili propisani posebnim članom, po novom rješenju razvrstani kao jedan od općih uslova. S obzirom na to da se radi se o izuzetno značajnom propisu za ukupnu sigurnost na području Kantona Sarajevo, odredbe ovog novog zakona, odnosno predložena konkretna pravna rješenja u njemu, idu u pravcu obezbjeđenja višeg nivoa sigurnosti građana – zaključuje se u saopćenju Vlade KS.

 

fokus.ba