Naslovnica Vijesti BiH Danas javna rasprava u velikoj Sali Općine Travnik: Nacrt Strategije razvoja turizma...

Danas javna rasprava u velikoj Sali Općine Travnik: Nacrt Strategije razvoja turizma na području općine Travnik za period 2018. – 2022. godina

658
PODIJELI

Na osnovu Zakona o principima lokalne samouprave , Općinsko vijeće Travnik, na 11. redovnoj sjednici, održanoj 20.11.2017. godine, Utvrdilo je  Nacrt Strategije razvoja turizma na području općine Travnik za period 2018. – 2022. godina.

oglasi

Nacrt Strategije razvoja turizma na području općine Travnik za period 2018. – 2022. godina stavljen je na javni uvid i javnu raspravu.

Uvid u Nacrt Strategije za razvoja turizma na području općine Travnik za period 2018. – 2022. godina može se izvršiti na WEB stranici Općine Travnik i u Centru za pružanje usluga Općine Travnik, a glavna javna rasprava održat će se ovog utorka 05.12.2017. godine u 17,00 sati u velikoj Sali Općine Travnik.

Javnu raspravu provodi Radna grupa za izradu Strategije razvoja turizma na području općine Travnik u saradnji sa Služba za razvoj, privredu i vanprivredu.

Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt Strategije dostavit će se na protokol Općine Travnik sa naznakom „Radna grupa za izradu Strategije razvoja turizma na području općine Travnik za period 2018. – 2020. godina“, u roku od 7 (sedam) dana od dana održavanja glavne javne rasprave.

Radna grupa za izradu Strategije razvoja turizma na području općine Travnik za period 2018. – 2020. godina dužna je da pripremi i podnese Općinskom vijeću Travnik Prijedlog Strategije , vodeći računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iznešenim na javnoj raspravi, a najkasnije do kraja tekuće godine.