Naslovnica Vijesti BiH ZENICA: Radionica na temu “Uloga lokalnih vlasti i civilnog društva u borbi...

ZENICA: Radionica na temu “Uloga lokalnih vlasti i civilnog društva u borbi protiv nasilnog ekstremizma” (FOTO i VIDEO)

331
PODIJELI
FOTO: TNT.ba

U organizaciji Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini danas je u Zenici započeta dvodnevna stručna radionica o ulozi lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva u borbi protiv nasilnog ekstremizma.

Predstavnici i predstavnice lokalne uprave, policijskih tijela, obrazovnih institucija, vjerskih zajednica i nevladinih organizacija u Zenici su imali priliku saznati više o državnoj strategiji za prevenciju i borbu protiv terorizma, procesu i faktorima koji vode ka radikalizaciji, te su se upoznali sa rezultatima do sada sprovedenih istraživanja u ovoj oblasti.

“Naša današnja radionica je ustvari jedna radionica koju organizujemo sa lokalnim zajednicima u BiH, a u cilju ohrabrivanja nevladinog sektora i sektora sigurnosti na lokalnom nivou da učine nešto više na prevenciji nasilnog ekstremizma u BiH. Ako govorimo o izazovima sa kojima se BiH susreće, najčešće se dolazi do odlaska naših ljudi na sirijska ratišta i u Irak, ali u principu mi se susrećemo sa izazovima nasilnog ekstremizma svih vrsta i onog desnokrilnog i ljevokrilnog i svakog drugog koji je specifican i za sve druge zemlje u Evropi”, kazao je Hamza Višća, vojno politički analitičar.

Bosna i Hercegovina ima jednak izazov kao i svaka druga zemlja u Evopri, ali je cilj da se uradi sve po pitanju uklanjanja i smanjenja ove pojave.

“Čitava priča o borbi protiv nasilnog ekstemizma na globalnom nivou zasniva se na uključivanje šire društvene zajednice na dijalog. Postoji veliki broj aktivnosti koje se rade sa velikim brojem aktera, uključujući institucije, organizacije civilnog društva, akademsku zajednicu, medije, nevladine organizacije, kako bi se kroz zajednički rad doprinijeli prevenciji nasilnog ekstremizma. Nasilni ekstremizam nema nigdje jasnu definiciju, a ono sa čim se mi u BiH susrećemo jeste veliki nivo netolerancije. Naša misija radi mnogo na borbi protiv zločina iz mržnje, govora iz mržnje i sve su to aspekti koje možemo uzeti u obzir”, istakla je Selma Zeković, vođa projekta Borbe protiv nasilnog ekstemizma Misije OSCE-a u BiH.

Današnjoj radionici, pored predstavnika policije, općine, društvenih organizacija, nevladinog sektora, prisustvovali su i predstavnici vjerskih institucija, kao i Odbor za međureligijsku saradnju Zenica.

“Mi kroz Odbor za međureligijsku saradnju Zenica, na brojne načine promoviramo mir, ali i kroz naše teološke riječi promoviramo borbu protiv mržnje. Mržnja nije utemeljena niti dio bilo koje religije. Nijedan vjernik koji želi da bude iskren vjernik ne može dozvoliti sebi da mrzi bilo koga ili bilo koje Božje stvorenje.Ovo su idealne prilike da i mi čujemo kao predstavnici vjerskih zajednica i crkava jednu širu raspravu značajnih članova društvene zajednice i mislim da su ovakvi susreti veoma važni”, kazao je Kenan Hodžić, sekretar Odbora za međureligijsku saradnju Zenica.

Realizacija stručne radionice dio je programa sprečavanja i suprostavljanja nasilnom ekstremizmu i radikalizaciji koji vodi ka terorizmu, kroz koji Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini nastavlja sa aktivnostima osnaživanja kapaciteta svih relevantnih aktera u ovoj oblasti.