Naslovnica Vijesti BiH Federalna vlada: Ukupan broj sudskih policajaca povećan sa 550 na 580

Federalna vlada: Ukupan broj sudskih policajaca povećan sa 550 na 580

98
PODIJELI

Na jučerašnjoj sjednici, Vlada FBiH utvrdila je ukupan broj od 580 službenika u Sudskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine.

Od ukupno utvrđenog broja, primjera radi, deset službenika je raspoređeno u Sektor za operacije, sigurnost i operativno dežurstvo, sedam za Sektor za administraciju i podršku, zatim četiri u Sektor za profesionalne standarde, na Odjeljenje sudova FBiH 68, sudova u Kantonu Sarajevo 70.

Na odjeljenja sudova u Zeničko-dobojskom kantonu 85, Tuzlanskom 85, Unsko-sanskom i Srednjobosanskom po 52, Hercegovačko-neretvanskom 49, Zapadnohercegovačkom 28, Kantonu 10 njih 25, Posavskom 24 i u Bosansko-podrinjskom kantonu 20 sudskih policajaca. Ukupan broj sudskih policajaca povećan je sa 550 na 580 zbog primjene Zakona o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala u Federaciji BiH.

Istovremeno, donesena je Uredba kojom se uređuju vrste i izgled činova, usklađenost čina i poslova. Zatim, interni premještaj, dodjela i način dodjele čina. Njegova zaštita, uslovi za dodjelu čina i unapređenje, procedura za dodjelu čina, unapređenje i interni premještaj, vraćanje čina i druga pitanja koja su od značaja za činove i činovanje službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine.

Činovi Sudske policije su sudski policajac, stariji sudski policajac, narednik sudske policije, stariji narednik, mlađi inspektor, inspektor, viši inspektor i samostalni inspektor sudske policije. Uz detaljan opis epolete i čina sudske policije, u Uredbi je previđeno da će, u zavisnosti od vrste, obima i složenosti poslova Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije FBiH u dijelu koji se odnosi na raspored poslova i zadataka, pored ostalih uslova predviđenih za raspored na odgovarajuće radno mjesto, za svako radno mjesto biti propisan čin, kao poseban uslov. Imajući u vidu da je dosadašnja uredba mijenjana dva puta i da su izvršene značajne izmjene i dopune, sačinjen je cjelovit tekst nove uredbe.

Izvor: Faktor