Naslovnica Vijesti BiH Zenica bez električne energije

Zenica bez električne energije

44
PODIJELI

Služba za odnose sa javnošću i informisanje kupaca Podružnice“ Elektrodistribucija” Zenica, obavještava kupce da će dana 11.01.2018.(četvrtak) i 12.01.2018.(petak) zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima bez električne energije biti sljedeća područja ZDK:

Dana 11.01.2018.(četvrtak):
 PJD Zenica
1.DV 10 kV Hamida
Naselja: Tišina, Putovići, Putovići Naselje, Putovići-repetitor i Gorica, od 09:00 do 15:00 sati
2.Trafo područje Šup Bilmišće br.438, od 13:00 do 15:00 sati
 PJD Kakanj
DV 10 kV Bukovlje
Naselja: Bukovica i Poljani 1,2, od 08:00 do 16:00 sati
 PJD Zavidovići
1.Trafo područje Alići 2 br.2039, od 09:00 do 15:00 sati
2.Trafo područje 27.Juli br.2003, od 08:00 do 13:00 sati
 PJD Doboj-jug
DV 10 kV Škola
Naselja: Matuzići DC, Matuzići džamija 1, Matuzići džamija 2, Kraševo DC 2, Kraševo DC
Kraševo Donje DC, Kraševo 1, Kraševo Gornje, VF Komerc, „Sendi“, Kraševo Mlin, Kraševo
Polje, Kraševo Most, Tešanjka Mlin i KŠC, od 09:30 do 14:00 sati
Dana 12.01.2018.(petak):
 PJD Zenica
1.Trafo područje Janjići br.141, od 09:00 do 15:00 sati
2.Trafo područje Perin han 2 br.156 – izlaz prema Zenici, od 13:30 do 15:00 sati
 PJD Kakanj
DV 10 kV Dubovo brdo
Naselja: Hrastovac, Brnjic škola, Brnjic 2, Bašići, Hodžići, Varalići, Krševac 1 i 2, Podborje, Varalići Rijeka, Gornje Starposle, Slivanj, Hodžići džamija i GSM Starposle, od 08:00 do 16:00
sati
 PJD Tešanj
1.DV 10 kV Mrkotić
Naselja: Džemlić Planje, Pilićarnik Džemlić Planje, Oraščić, Džamija Oraš Planje, Zvonik,
Huskići, Ćore, Žiže, Oraš Planje Potočani, Mrkotić asfalt, Oraš Planje Mhalbašići i Princess, od
09:00 do 09:30 i od 13:00 do 13:30 sati
2.Trafo područje Mrkotić Centar br.1108, od 09:00 do 13:30 sati

Za sve informacije kupci se mogu obratiti Službi za odnose sa javnošću i informisanje kupaca:
– područje ZDK na broj telefona 080 020 132