Naslovnica Vijesti Centralna ZDK: Predsjedavajući Duvnjak zatražio da se hitno osiguraju sredstva za liječenje trudnica...

ZDK: Predsjedavajući Duvnjak zatražio da se hitno osiguraju sredstva za liječenje trudnica sa dijagnozom trombofilije

275
PODIJELI

Danas je u sjedištu Kantona predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak održao radni sastanak sa predstavnicom trudnica ZDK Lanom Jonjić, u vezi realizacije inicijative (zaključka) za osiguranje lijeka “Clexane” koju su jednoglasno usvojili poslanici na sjednici Skupštine koja je održana 22.12.2017. godine i kojom se zdravstvene institucije obavezuju da pomenuti lijek u potpunosti refundiraju trudnicama sa dijagnozom trombofilije.

oglasi

Ovom prilikom predsjedavajući Duvnjak je naglasio da se zaključci najvišeg zakonodavnog tijela u Kantonu moraju poštivati i realizovati, te je, shodno zaključku, pozvao Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, da u sklopu stavke Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu „Lijekovi po posebnom odobrenju“ koja je planirana u iznosu od 700.000 maraka, planiraju sredstva za refundiranje trudnicama u iznosu 100% nabavke kako lijeka clexan, tako i lijeka drugog generičkog naziva, ali istog sastava i dejstva kao i clexan, na osnovu izdatog fiskalnog računa za pomenuti lijek, a sve do donošenja nove esencijalne liste i uvrštavanja tog lijeka na „A“ listu lijekova u kantonu, saopćeno je iz Stručne službe Skupštine ZDK.