Naslovnica Vijesti Centralna U Drvetinama održana Smotra naučno – tehničkog stvaralaštva mladih u SBK/KSB “Bugojno...

U Drvetinama održana Smotra naučno – tehničkog stvaralaštva mladih u SBK/KSB “Bugojno 2018”

502
PODIJELI
bugojno-danas.info

Na Smotri naučno – tehničkog stvaralaštva mladih u SBK/KSB «Bugojno 2018» održanoj 12.05.2018. godine u Osnovnoj školi Drvetine u Drvetinama Bugojno takmičilo se 20 škola ( stotinu mladih tehniča i mentora )

oglasi

Smotra je održana uz podršku i pomoć:

Ministarsva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB

-Općine Bugojno

Smotru je otvorio Načelnik općine Bugojno gosp.Hasan Ajkunić
Gosti takmičenja:
Nijaz Brajlović, predsjednik Udruženja pedagoga tehničke kultura u BiH i potpredsjednik Udruženja za naučno-tehnički odgoj mladih u BiH
Hasan Ajkunić, Načelnik općine Bugojno
Amela Haračić, direktorica Treće osnovne škole Bugojno
RTV Bugojno
Na smotri su učestvovale sljedeće škole: ( iz osam općina )

Osnovna škola Drvetine – Drvetine Bugojno
Prva osnovna škola Bugojno-Bugojno
Osnovna škola Gornji Vakuf -Gornji Vakuf – Uskoplje
Osnovna škola Voljevac- Gornji Vakuf – Uskoplje
Prva osnovna škola –Donji Vakuf
Osnovna škola Vitez»-Vitez
Osnovna škola Pajić Polje Pajić Polje Gornji Vakuf
Četvrta osnovna škola Torlakovac -Donji Vakuf
Osnovna škola Mehmedalija Mak Dizdar -Vodovod- Novi Travnik
Osnovna škola Travnik – Travnik
Osnovna škola Kaćuni – Kaćuni-Busovača
Osnovna škola Edhem Mulabdić Opara –Novi Travnik
Treća osnovna škola Bugojno-Bugojno
Druga osnovna škola Bugojno-Bugojno
Prva osnovna škola Jaklić-Bugojno
Druga osnovna škola Hasan Kjafija Pruščak- Prusac Donji Vakuf
Treća osnovna škola Oborci –Donji Vakuf
Osnovna škola Muhsin Rizvić- Fojnica
Osnovna škola Berta Kučera -Jajce
Osnovna škola Jajce Kruščica-Jajce
EKIPNI PLASMAN :

Treća osnovna škola Bugojno – Bugojno -I mjesto
Osnovna škola Edhem Mulabdić Opara- Novi Travnik –II mjesto
Prva osnovna škola Donji Vakuf – Donji Vakuf -III mjesto
Ekipe iz ove tri škole će predstavljati naš kanton na državnom takmičenju , zajedno sa ostalim školama koje su u pojedinačnim disciplinama osvojile prva mjesta.

UKUPNI PLASMAN:

Treća osnovna škola Bugojno – Bugojno- I mjesto
Prva osnovna škola Bugojno – Bugojno- II mjesto
Osnovna škola Edhem Mulabdić Opara –Novi Travnik – III mjesto
Nakon održane Smotre održana je i redovna Skupština Udruženja/Udruge, na kojoj je predsjednica Azra Pandžo podnijela izvještaj o radu u protekloj godini i aktivnostima koje predstoje u narednom periodu.

Bugojno, 14.05.2018. god. Predsjednik Udruženja/Udruge pedagog TK u SBK/KSB

s.r. Azra Pandžo

Smotra naučno – tehničkog stvaralaštva mladih u SBK/KSB "Bugojno 2018" održana 12.05.2018. godine u Osnovnoj školi Drvetine u Drvetinama Bugojno

Publiée par Bugojno Danas sur mercredi 16 mai 2018

 

bugojno-danas.info