Naslovnica Vijesti Centralna Obuka članova Vijeća učenika na temu: „Nenasilna razrada konflikta“

Obuka članova Vijeća učenika na temu: „Nenasilna razrada konflikta“

356
PODIJELI

U okviru projekta „Sistemski pristup prevenciji nasilja i zlostavljanja djece u školama KSB/SBK“, kojeg finansira FMON (Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke) a implementira Udruženje/Udruga „Osmijeh“ Novi Travnik u saradnji sa KŠC „Petar Barbarić“ –Gimnazija Travnik, OŠ „ Edhem Mulabdić“ Opara Novi Travnik i OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar“ Vodovod Novi Travnik, članovi Vijeća učenika ovih škola su prošli dvodnevni trening na temu: „Vršnjačko nasilje i zlostavljanje-nenasilna razrada konflikta“.

Projekat je podržan od strane Ministarstva obrazovanje, nauke, kulture i sporta KSB/SBK.

Ciljevi obuke su:
• Upoznavanje sa pojmovima NASILJA, ZLOSTAVLJANJA, VRŠNJAČKOG NASILJA/ BULLYING.
• Razvoj svijesti o različitim svatanjima nasilja.
• Razvoj svijesti o važnosti prevencije nasilja među vršnjacima.
• Shvatiti koliko su posljedice vršnjačkog zlostavljanja ozbiljne kako za onoga ko ga trpi, tako i za one koji se nasiljem koriste.
• Prepoznati i usvojiti nenasilna pravila suočavanja sa maltretiranjem.
• Kako izbječi nasilje? Prepoznavanje vlastitih emocija i kako reagiramo u različitim situacijama nasilja.

Učenici su istakli da su im radionice zanimljive i da vole da praktično rade, na konkretnim primjerima. Prepoznali su i druge pojavne oblike nasilja osim verbalnog i fizičkog. Naučili su kako da na miroljubiv način pokušaju riješiti problem. Spoznali su i svatili da je „OK“ prijaviti nasilje ukoliko se ono desilo, a da nije dobro isto sakrivati. Učenici su istakli da bi ovakve radionice trebali raditi sa razrednikom na časovima OZ kontinuirano, jer im je mnogo zanimljivije od klasičnog predavanja.

U narednom periodu peer-edukatori (članovi vijeća učenika) će realizirati po 2 časa na ovu temu u svakom odjeljenju od 6-8 razreda uz podršku razrednika i pedagoga škole.