Naslovnica Vijesti Centralna Objavljen Javni poziv za prijem osoba za stručno osposobljavanje

Objavljen Javni poziv za prijem osoba za stručno osposobljavanje

199
PODIJELI

Objavljen je Javni poziv za prijem lica za stručno osposobljavanje, bez zasnivanja radnog odnosa u kantonalne organe uprave.

oglasi

Vlada Srednjobosanskog kantona objavljuje Javni poziv za prijem lica sa završenom VŠS – VI. stepen, VSS – VII. stepen stručne spreme, odnosno s visokim obrazovanjem prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja

II. Opći uvjeti

Na Javni poziv se može prijaviti kandidat koji ispunjava opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), i to:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine,
– da je stariji od 18 godina,
– da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije VI. ili VII. stepena stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema studiranja,
– da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje,
– da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti (poštom ili direktno) na adresu:Vlada Srednjobosanskog kantona
Komisija za provođenje Javnog poziva za prijem lica za stručno osposobljavanje
– Prijava na Javni poziv za stručno osposobljavanje
Stanična 43
72 270 Travnik

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnim listovima i na službenoj web-stranici Vlade Srednjobosanskog kantona (računajući od posljednje objave).

Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se razmatrati.