ArcelorMittal Zenica – JP Grijanje nije ispunilo potrebne preduvjete za početak sezone grijanja u Zenici

Iz kompanije ArcelorMittal Zenica danas je upućena obavijest o početku sezone grijanja u Zenici.

Saopćenje prenosimo u cijelosti:

Nakon mnogih netačnih izjava koje je ovih dana objavljivalo JP Grijanje, kompanija ArcelorMittal Zenica želi obavijestiti javnost o stvarnim razlozima problema u vezi sa početkom sezone grijanja u Zenici.

Stoga vam donosimo činjenice koje se lako mogu provjeriti i potvrditi.

Prije kraja prošle sezone grijanja 2020./2021., konkretno 24. februara 2021. godine, kompanija ArcelorMittal Zenica je zaprimila rješenje Federalnog inspektora za električnu energiju u kojem se navodi da je kompanija ArcelorMittal Zenica, prema važećim zakonskim propisima, ovlaštena koristiti električnu energiju samo za svoje potrebe, što znači da nije zakonski dopušteno isporučivati električnu energiju drugim subjektima bez potrebnih dozvola za isporuku električne energije kroz svoja postrojenja.

Podsjećamo, do tada je ArcelorMittal Zenica besplatno isporučivala električnu energiju JP Grijanje kako bi se omogućilo da pumpe Grijanja distribuiraju toplotnu energiju do grada Zenice.

Nakon odluke Federalnog inspektora, kompanija ArcelorMittal Zenica je 18. marta 2021. obavijestila Grad da joj je naređeno da prestane snabdijevati Grijanje električnom energijom od 22. marta 2021. Međutim, budući da smo društveno odgovorna kompanija, obećali smo pružiti svu podršku koja bi mogla biti potrebna za normalan završetak sezone grijanja.

Također smo odmah zatražili od JP Grijanje, kao javnog preduzeća čija je primarna djelatnost snabdijevanje toplotnom energijom naših građana, da poduzme hitne mjere kako bi ovaj problem bio riješen jer više nisu mogli preuzimati i isporučivati toplinsku energiju za grijanje bez rješavanja pitanja snabdijevanja električnom energijom stare „Termoelektrane“.

U vrijeme kada sezona grijanja još nije bila završena, a vanjske temperature još uvijek relativno niske, ArcelorMittal Zenica nije htjela uzrokovati prekid grijanja u gradu pa je odlučila podržati zahtjev Grada Zenice i, mada to nije bila njena obaveza, poslala je pismeni zahtjev Federalnom ministarstvu i Federalnom inspektoru za produženje roka za obustavu isporuke električne energije JP Grijanju. Konačno, uspjeli smo osigurati nastavak snabdijevanja električnom energijom do 29.04.2021. i uspješno završiti sezonu grijanja.

Javnost nije znala ništa o ovim naporima Kompanije, jer Kompanija nije htjela da to iskoristi u svrhu promocije, već je iskreno željela pružiti podršku našim sugrađanima.

U isto vrijeme, tokom inspekcijskog nadzora koji je izvršio Kantonalni inspektor u JP Grijanje, u februaru 2021. godine, u vezi sa visokonaponskom opremom koja se nalazi u staroj „Termoelektrani”, JP Grijanju je naloženo da ispuni sljedeće zakonske obaveze ako želi nastaviti isporuku toplotne energije gradu:

ispuniti tehničke zahtjeve u vezi sa sigurnim radom visokonaponskog postrojenja koje obezbjeđuje električnu energiju za pumpnu stanicu stare Termoelektrane i sanirati građevinska oštećenja na objektu stare “Termoelektrane” u dijelu elektroopreme.

Kako bi se elekrična energija koristila na legalan način, bilo je također potrebno da JP Grijanje osigura uvjete za postavljanje uređaja za mjerenje potrošnje električne energije na mreži sa koje se napaja elektrooprema pumpne stanice od strane ArcelorMittal Zenica.

Nažalost, umjesto da odmah počne sa potrebnim radovima, JP Grijanje je u svojim pisanim komunikacijama kontinuirano izbjegavalo pokretanje takvih aktivnosti, fokusiralo se isključivo na izbjegavanje odgovornosti, tvrdeći da nisu korisnici ili vlasnici podstanice. Međutim, važnost navedenog postrojenja potvrđena je i Odlukom Gradskog vijeća da je u javnom interesu da JP Grijanje očuva instalacija za potrebe daljinskog grijanja grada koje se nalazi u objektu stara „Termoelektrana”.

Imajući u vidu da nakon svih ovih mjeseci JP Grijanje nije ispunilo zakonske uvjete prije početka sezone grijanja 2021./2022. i nije dobilo potrebno odobrenje Elektroprivrede BiH u vezi sa preuzimanjem električne energije, kompanija ArcelorMittal Zenica je na vlastitu inicijativu, a u cilju što bržeg rješavanja problema, 07.10.2021. poslala zahtjev Elektroprivredi BiH – Elektrodistribucija Zenica, kako bi se JP Grijanju omogućilo instaliranje odgovarajućeg mjernog uređaja, čime bi JP Grijanje regulisalo svoje obaveze prema Elektroprivredi u skladu sa Zakonom.

Međutim, kako bi izbjeglo preuzimanje obaveze plaćanja potrošene električne energije, JP Grijanje je osiguralo ugradnju brojila samo na 0,4 kV. Takav napon, međutim, služi samo za osvjetljenje i pomoćno napajanje. Pumpe, koje se koriste za cirkulaciju vode u sistemu grijanja, napajaju se 5 kV visokim naponom. Ovaj prijedlog nije u skladu s važećim propisima ili Rješenjem federalnog inspektora u kojem se jasno kaže da isporuku električne energije treba regulisati na 5 kV. Bez ovog napajanja ne može raditi pumpna stanica Termoelektrane, a samim time ni sistem grijanja grada.

Kao i svih prethodnih godina, kompanija ArcelorMittal Zenica ostaje opredijeljena da učini sve što je u njenoj moći da grad Zenica dobije tople radijatore i to što je prije moguće, pa ovim putem još jednom apelira na JP Grijanje da je potrebno regulisati snabdijevanje električnom energijom kao i ugraditi odgovarajuće brojilo i zaključiti potrebni protokol sa Elektroprivredom BiH.

Također, neophodno je da JP Grijanje potpiše novi Ugovor za nadolazeću sezonu grijanja, što oni ni do danas nisu učinili.

Nakon toga, kompanija ArcelorMittal Zenica će odmah moći preuzeti svoje obaveze u vezi sa daljinskim grijanjem u gradu, ali sve dok gore navedene obaveze nisu ispunjene, Kompanija ne može raditi suprotno Rješenju inspektora i zakonskim propisima.

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU