Na osnovu Zakona o obrazovanju odraslih Ze-do kantona, i odluke Školskog odbora, Medicinska škola u Zenici raspisuje konkurs za upis polaznika u program obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju za stručno zvanje „medicinska sestra – tehničar“.

Kao polaznici obrazovanja odraslih u Medicinsku školu u Zenici se mogu upisati:

1. Lica koja žele da putem formalnog programa obrazovanja odraslih prekvalifikacijom steknu četverogodišnje srednje obrazovanje za stručno zvanje: „Medicinska sestra- tehničar“, a koji su završili neku od srednjih škola III ili IV stepena složenosti,

2. Lica koja su starija od 18 godina, a da pri tom nemaju status učenika ili studenta,

3. Lica koja nisu osuđivana ili koja nisu počinila neko od krivičnih djela.

Prilikom upisa, kandidat je dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1. Zahtjev za upis,

2. Svjedodžbe i diploma završene srednje škole (originali ili duplikati),

3. Rodni list,

a po izvršenom prijemu i

4. Potvrdu o nekažnjavanju.

Broj polaznika koji upisujemo je ograničen. Broj polaznika je najmanje 10 a najviše 48. U slučaju da se prijavi i veći broj kandidata, prednost pri upisu imaju kandidati s obzirom na stepen ispunjenosti uslova u pogledu prethodnog obrazovanja i iskustva.

Program prekvalifikacije realizirat će se prema Planu i programu obrazovanja odraslih za stručno zvanje „medicinska sestra – tehničar“ odobrenog od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona.

Program prekvalifikacije traje 13 mjeseci, a uvjet za završetak programa su odslušani i položeni svi ispiti utvrđeni kao razlika ispita u odnosu na prethodno završeno srednje obrazovanje. Nakon položenih utvrđenih ispita polaznik polaže maturski ispit u obimu i na način utvrđen Nastavnim planom i programom za obrazovanje odraslih, nakon čega stiče stručno zvanje IV stepena složenosti „medicinska sestra – tehničar“.

Visina školarine za obrazovanje odraslih određena je Odlukom školskog odbora, a sa istom se možete upoznati u sekretarijatu škole.

Konkurs ostaje ostvoren 7 dana od dana objavljivanja.

Prijavu za program prekvalifikacije možete izvršiti direktno u upravi škole, a sve dodatne informacije na kontakt broj 032 460 377 ili na medicinska-skola.com