Borba s poplavama – Pet naredbi civilne zaštite KS

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo donio je pet naredbi u cilju uspješne borbe s poplavama i saniranja posljedica, saopćila je kantonalna pres-služba.

Naredbe su donesene na osnovu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća te Odluke Vlade Kantona Sarajevo o proglašenju stanja prirodne nesreće od poplava na području tog kantona.

Štab je naredio službama zaštite i spašavanja da stave na raspolaganje sve njihove snage i sredstva, koji će se koristiti u poduzimanju mjera i aktivnosti na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od poplava na području Kantona Sarajevo. Angažovanje pomenutih snaga i sredstava vršit će se putem Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite, a na osnovu iskazane potrebe koordinatora iz općina na ugroženim područjima. Ovom naredbom zadužene su sve pomenute službe zaštite i spašavanja da svakodnevno do 18 sati Štabu civilne zaštite Kantona Sarajevo dostave detaljan izvještaj o provedenim aktivnostima, putem Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite.

Druga naredba je općinskim štabovima civilne zaštite Stari Grad, Centar i Novo Sarajevo da stave na raspolaganje sve svoje snage i sredstva Štabu civilne zaštite KS, koji će se koristiti u poduzimanju mjera i aktivnosti na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od poplava na području Kantona Sarajevo. Angažovanje snaga i sredstava navedenih općinskih štabova civilne zaštite vršit će se putem Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite, a na osnovu iskazane potrebe koordinatora iz općina na ugroženim područjima. Ovom naredbom zaduženi su općinski štabovi civilne zaštite Stari Grad, Centar i Novo Sarajevo da svakodnevno do 18 sati dostave Štabu civilne zaštite Kantona Sarajevo detaljan Izvještaj o provedenim aktivnostima.

Trećom naredbom je Kantonalnom javnom preduzeću “Rad” naloženo da stavi na raspolaganje sve svoje snage i sredstva Štabu civilne zaštite KS, koje će se koristiti u poduzimanju mjera i aktivnosti na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od poplava na području Kantona Sarajevo. Angažovanje ovih snaga i sredstava vršit će se, također, putem Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite, a na osnovu iskazane potrebe koordinatora iz općina na ugroženim područjima. I KJKP “Rad“ će svakodnevno do 18 sati Štabu civilne zaštite KS dostavljati detaljan izvještaj o provedenim aktivnostima.

Četvrta je naredba Javnoj ustanovi „Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo” da svakodnevno vrši kontrolu i ispitivanje kvaliteta vode na lokalnim vodovodima na području Kantona Sarajevo. I ovaj zavod je zadužen da svakodnevno do 18 sati dostavi Štabu civilne zaštite KS detaljan izvještaj o provedenim aktivnostima. Istom naredbom su zaduženi općinski štabovi civilne zaštite da blagovremeno obavještavaju lokalno stanovništvo o rezultatima kontrole i ispitivanjima vode sa spomenutih vodovoda.

Petom današnjom naredbom je Direkciji za robne rezerve Kantona Sarajevo da iz svojih rezervi izdvoji i stavi na raspolaganje deset tona nafte za potrebe Štaba civilne zaštite KS. Izdvojene količine nafte koristit će se tokom upotrebe tehničkih sredstva KJKP “Rad”.

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU