Dok cijeli svijet uvodi Covid pasoše, u BiH se još čeka očitovanje nadležnih u zdravstvu

Uvođenje Covid pasoša postaje realnost i praksa širom svijeta, a posebno u zemljama Evropske unije. Na istom radi i BiH.

Naime, njime bi se trebalo olakšati putovanje građanima. Ranije se govorilo da bi COVID pasoši trebali imati tri važne stavke. Te stavke bi trebale sadržavati informacije o tome da li je osoba vakcinisana, da li ima negativan test na koronavirus kao i to da li ga je prebolovala.

Međutim, nadležna ministarstva zdravlja se elektronski moraju uvezati sa svim nadležnim organima koji budu izdavali takva dokumenta. Dakle, zdravstvene ustanove moraju biti međusobno elektronski uvezane i sa Agencijom za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA), kao jednom jedinstvenom tačkom i to je propisano odlukom koja je trenutno u proceduri.

Međutim, još uvijek se čeka…

“Agencija je još krajem maja 2021. godine poduzela sve aktivnosti iz svoje nadležnosti i u saradnji sa resornim Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine pripremila prijedlog Odluke o zaduženju Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine za tehničku obradu i vođenje evidencije o izdatim COVID potvrdama, te istu uputila nadležnim institucijama u dalju proceduru konsultacija i dobijanja potrebnih saglasnosti, a u cilju donošenje iste na Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Shodno navedenom, neophodna je saglasnost nadležnih zdravstvenih vlasti u BiH na naprijed navedeno rješenje, a čije očitovanje se još uvijek očekuje, kako bi se isto dostavilo Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na usvajanje”, kazali su za Aktu iz IDDEEA-e.

U navedenoj Odluci pripremljeni su prijedlozi tehničkih rješenja koji se odnose na sistem izdavanja digitalne COVID potvrde, izgled i sadržaj digitalne COVID potvrde, kao i nadležnosti institucija u Bosni i Hercegovini u postupku izdavanja digitalne COVID potvrde. Navedena rješenja su zasnovana na tehničkim sistemima uspostavljenim na nivou Evropske unije.

“Shodno navedenoj Odluci, Agencija bi isključivo bila nadležna za tehničku obradu i vođenje evidencije o izdatim COVID potvrdama, dok bi nadležni zdravstveni organi u Bosni i Hercegovini, koji su u skladu sa zdravstvenim propisima u Bosni i Hercegovini i nadležni za izdavanje potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID 19, elektronskim putem dostavljali podatke Agenciji”, dodali su.

U konkretnom, implementirao bi se sistem koji bi omogućavao zdravstvenim vlastima izdavanje potvrde koja sadrži informacije o statusu nositelja u pogledu cijepljenja, testiranja i/ili prebolovane bolesti COVID-19, na bazi prethodne razmjene podataka sa Agencijom, a koja bi o navedenom dostavljala bar kod izdavačima digitalne COVID potvrde, te koja bi bila međunarodno priznata i u punom kapacitetu omogućavala građanima BiH putovanja po zemljama Evrope i svijeta. (Akta)

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU