Stanje u elektroenergetskom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine i mjere za unapređenje tog stanja jedina su tema sjednice Doma naroda Federalnog parlamenta sazvane za 21. januar.

Održavanje te zasebne, tematske sjednice dogovoreno je u Parlamentu krajem prošle godine i rečeno da informacija o stanju, osim parametara iz Vlade FBiH, treba da sadrži pokazatelje iz dvaju elektroprivrednih preduzeća i Regulatorne komisije za energiju (FERK).

Uz informaciju o stanju, već proslijeđenu Domu naroda, za čiju je pripremu bilo zaduženo Ministarstvo energije, rudarstva i industrije,  predložene su i mjere čiji je cilj, kako je navedeno, skladan rad, dugoročni održivi razvoj i uspješno poslovanje elektroprivrednih društava.

Sve to treba postići vodeći računa o sigurnosti u proizvodnji električne energije i snabdijevanju kupaca, stvaranju uslova za optimalno korišćenje proizvodnih i distributivnih kapaciteta i postizanju povoljnih ekonomskih efekata, predviđeno je između ostalog tim mjerama.

Pažnju treba usmjeriti i na poboljšanje poslovnih procesa uz povećanje produktivnosti i racionalizaciju troškova poslovanja, vođenje jedinstvene poslovne i razvojne politike radi kontinuiranog rasta vrijednosti društava, racionalno ulaganje u izgradnju i rekonstrukciju elektroenergetskih kapaciteta i razvoj poslovnih aktivnosti, zatim na mjere zaštite okoline i unapređenja sistema upravljanja okolinskim aspektima te osiguranje implementacije načela održivog razvoja.

–  Treba koncipirati planove elektroprivreda i rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine tako da omoguće rudnicima ne samo rast obima proizvodnje već i poboljšanje efikasnosti i znatno višu produktivnost. Imajući u vidu da će u strukturi proizvodnje električne energije u FBiH termoelektrane i dalje predstavljati temeljni dio proizvodnje čak i u scenariju intenzivne gradnje kapaciteta na bazi obnovljivih resursa te činjenice da deregulacija tržišta zahtijeva rast konkurentnosti, neophodan je drugačiji pristup prestrukturiranja rudnika – navedeno je između ostalog u pisanom materijalu pripremljenom za tematsku sjednicu iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Predložene mjere nalažu i gradnju kapitalnih projekata (TE Tuzla 7, HE Vranduk, HE Janjići, VE Podveležje, TE Kakanj 8, VE Mesihovina, CHE Vrilo, RITE Banovići fotonaponskih elektrana) te stvaranje pretpostavki za nastavak kontinuirane realizacije narednih projekata, navedeno je također.

Uporedo s tematskom sjednicom Doma naroda sazvanom za 21. januar, za 25. i 26. je najavljeno redovno zasjedanje Predstavničkog doma Federalnog parlamenta a jedna od predloženih tačaka dnevnog reda je i informacija o aktivnostima u postupku izdavanja energetske dozvole za izgradnju vjetroelektrana „Podveležje“, „Jelovača“ i „Debelo brdo“.

(FENA) J.Č.