FBiH: Vakcine mRNK preferirane za trudnice, preporučena vakcinacija djece s komorbiditetima

Stručno savjetodavno tijelo za imunizaciju (SSTZI) Federalnog ministarstva zdravstva izdalo je privremene preporuke koje se tiču vakcina proizvođača Janssen, vakcinisanja trećom dozom, vakcinisanja trudnica i porodilja, mladih od 12 do 17 godina, kao i korištenje vakcina protiv COVID-19 i vakcina protiv gripe

SSTZI preporučuje Ad26.COV2.S vakcinu protiv COVID-19, proizvođača Janssen (Johnson & Johnson), za osobe od 18 godina i starije u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine.

U ovom trenutku, SSTZI smatra da je prioritet osigurati kontinuiran i ubrzan proces vakcinacije i vakcinaciju prema preporučenom rasporedu doza još uvijek nevakcinisanih osoba.

SSTZI preporučuje da se treća doza vakcina protiv COVID-19 ponudi osobama starijim od 12 godina sa ozbiljnom imunosupresijom.

“U sažecima karakteristika proizvoda većine vakcina protiv COVID-19, koje su autorizovane od strane Evropske agencije za lijekove – EMA, kao i proizvođača izvan Evrope, ne preporučuju se dodatne doze nakon primarnog rasporeda vakcinacije, iako pojedine zemlje uvode politiku vakcinacije i za takozvanu ‘off-label’ upotrebu”, navode iz SSTIZ-a.

Kada je riječ o trudnicama, koje su pod većim rizikom za razvoj teških oblika bolesti COVID-19, SSTIZ navodi da su mRNK vakcine preferirane vakcine.

“Podaci o sigurnosti variraju zavisno od vakcine. Najviše podataka ima za mRNK vakcine, gdje su reaktogenost i sigurnosni profil bili jednaki kod trudnica i kod žena koje nisu bile trudne. Podaci o učinkovitosti su također usporedivi. Podaci o sigurnosti i za druge vakcine se prikupljaju. SSTIZ preporučuje vakcinaciju trudnica kod kojih benefiti nadmašuju rizike. Stručno savjetodavno tijelo za imunizaciju preporučuje da se trudnicama koje odabiru vakcinaciju pruže informacije o rizicima za COVID-19 u trudnoći, benefiti vakcinacije, kao i postojeći podaci o sigurnosti. Vakcine mRNK su preferirane vakcine za trudnice”, ističe Stručno savjetodavno tijelo za imunizaciju.

Tijelo takođe preporučuje da se vakcine mogu primiti tokom dojenja, što je u skladu i sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

SSTZI kontinuirano razmatra preporuke vezane za vakcinaciju protiv COVID-19 djece u dobi od 12 do 17 godina. Podaci ukazuju da djeca i adolescenti imaju vrlo nizak rizik od ozbiljnih oblika COVID-19, ali da je stopa hospitalizacija značajno veća kod djeca sa komorbiditetima u odnosu na zdravu djecu.

“Opseg indirektnih benefita koji se postižu vakcinacijom je također neizvjestan. Imajuću u vidu navedeno, Stručno savjetodavno tijelo za imunizaciju za sada preporučuje vakcinaciju protiv COVID-19 djece starije od 12 godina koja su zbog prisutnih komorbiditeta pod povećanim rizikom. Vakcine mRNK su autorizirane za korištenje kod osoba starijih od 12 godina. Kada bude dostupno više podataka o korištenju ovih vakcina, prije svega u pogledu zdravstvenih rizika vezanih uz pojavu rijetkih miokarditisa nakon vakcinacije, kao i dokaza o korištenju različitih vakcina protiv COVID-19 kod djece, razmatrat će se ponovno opće preporuke za vakcinaciju djece protiv COVID-19”, navodi iz SSTIZ-a.

Stručno savjetodavno tijelo za imunizaciju upozorava da se u zimskoj sezoni 2021/2022. očekuje ko-cirkulacija SARS-CoV-2 virusa zajedno sa drugim respiratornim virusima, prije svega sa gripom. Tamo gdje postoje operativni razlozi, mogu se istodobno primijeniti vakcina protiv COVID-19 i inaktivirana vakcina protiv gripe, pojašnjavaju iz SSTIZ-a.

“Podaci o zajedničkoj administraciji mRNK vakcine i vektorske vakcine s inaktiviranom vakcinom protiv gripe potvrđuju prihvatljivu imunogenost i reaktogenost. Studije o ko-administraciji s inaktiviranim COVID-19 vakcinama su u toku, ali je pravilo da se istovremena imunizacija može vršiti davanjem dva inaktivirana antigena. Ukoliko se vakcine administriraju u različitim intervalima, razdvajanjem od sedam dana će se izbjeći mogućnost zabune oko potencijalnih reakcija nakon vakcinacije”, poručuju iz Stručnog savjetodavnog tijela za imunizaciju u FBiH.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU