KCUS – Sve usluge onkološkim bolesnicima pružene bez odlaganja i otkazivanja hospitalizacija

Klinika za onkologiju KCUS je najveća ustanova za liječenje pacijenta od malignih bolesti u BiH i jedna  od tri najveće u regionu. U januaru 2020. godine, reorganizovan je rad na Klinici da bi se obezbjedio nesmetan tretman ovih bolesnika, a u cilju zaštite od infekcije SARS CoV 2 virusom.

Prema riječima doc. dr. Timura Cerića, šefa Dnevne onkološke bolnice, onkološki pacijenti zbog svojih komorbiditeta i imunosupresije izazvane terapijom i bolešću su jedna od grupa u najvećem riziku oboljevanja i komplikacija izazvanih SARS CoV 2 virusom.

 – Uz nesebičnu pomoć menadžmenta KCUS-a od samog početka COVID-19 pandemije i od momenta formiranja trijažnih punktova na ulazima u KCUS, uspostavili smo trijažni punkt za onkološke pacijente.  Formiranje trijažnog punkta na Klinici je bio krucijalan zahvat, jer je njime obezbijeđen direktan i centraliziran ulazak pacijenata na Kliniku. Punkt je odmah bio informatički uvezan sa ostalim odjelima Klinike kao i sa KCUS. Ovaj trijažni punkt je namjenjen  samo za onkološke pacijente, kako bi se spriječila mogućnost miješanja bolesnika, te omogućila bolja zaštita onkoloških bolesnika. Od momenta formiranja trijažnog punkta svakodnevno se evidentira prijem oko 400  pacijenata. S obzirom da dio onkoloških pacijenata svoju onkološku terapiju koristi duži vremenski period u tabletama, na lokaciji trijažnog punkta je formirana ambulanta gdje ljekar naše Klinike nakon uvida u stanje pacijenta i medicinsku dokumentaciju propisuje terapiju, tako da pacijenti koji nemaju potrebu za dodatnu evaluaciju i ne moraju boraviti u čekaonicama – rekao je doc. dr. Timur Cerić.

Doc. dr. Cerić naglašava, da su sve usluge u KCUS onkološkim bolesnicima pružene bez odlaganja i otkazivanja hospitalizacija.

– Onkološke ustanove EU su u oko 30% reducirale ili u potpunosti prekinule pružanje onkoloških usluga što predstavlja jednu od medicniski najrazornijih posljedica ove pandemije. To se nama nije desilo uz ogroman trud uposlenika Klinike za onkologiju kao i menadžmenta KCUS.  Također, u jednom trenutku je veliki broj uposlenih bio na bolovanju  zbog COVID-a,  ali nesmetan tretman bolesnika se bez odlaganja nastavio u punom obimu i zbog toga smo posebno ponosni u ovom teškom vremenu.  Na Odjelu dnevne onkološke bolnice svakodnevno sistemsku terapiju (kemoterpija, hormonalanu terapija, biološka terapija, ciljana i imunoterpija) prima prosječno  120 -150 pacijenata. Odjel za radijacijsku onkologiju pored hospitalnog dijela  sa 30 kreveta dodatno  funkcioniše i kroz ambulantni dio za brahiterapiju  i  za teleradioterapiju, gdje se svakodnevno pružaju radioterapijske usluge za oko 150 onkoloških pacijenata dnevno, te se mjesečno pruži preko 2.000 radioterapijskih usluga. Odjel radijacijske onkologije posjeduje najsavremeniju radioterapijsku opremu, te  jedini u Federaciji BIH pruža usluge naprednih tehnika radioterapije –CFRT, IMRT, Rapid Arc, SRS/FSRS kako za odraslu populaciju tako i za pedijatrijsku. Dnevno kroz ambulante radijacijske onkologije se obavi prosiječno oko 70-100 specijalističkih i kontrolnih pregleda – naglasio je doc. dr. Cerić.

Ističe da specijalisti sa ove Klinike sedmično učestvuju na 14  redovnih konzilija, gdje se prezentuje u prosjeku oko 15 do 20 pacijenta, radi odluke o nastavaku onkološke terapije,  a koji se odlukom konzilija upućuju  na neki od dostupnih onkoloških tretmana.  

– Multidisciplinarni pristup i rad ovih timova sve vrijeme bio održan po uobičajenom rasporedu i mjestu održavanja. Odluku o načinu liječenja multidisciplinarni tim je donosio za svakog pojedinačnog pacijenta, a na osnovu bioloških osobina tumora, kliničkog stanja pacijenta, osobinama planiranog tretmana (tj.očekivanog benefita i neželjenih efekata uključujući imunosupresiju), te potencijalniog rizika od infekcije sa SARS-CoV-2 za pacijenta – objašnjava doc. dr. Cerić.

Nerma Terzo, glavna sestra Klinike za onkologiju ističe da kroz ambulante internističke onkologije  se svakodnevno obavi prosječno  40 do 50 specijalističkih pregleda.

– Kroz hospitalni dio Odjela za medicinsku onkologiju mjesečno se ordinira od 450 do 500 sistemskih terapija koje traju nekoliko dana, te je smjena pacijenta u prosjeku na 48 h.  Pored aplikacija kemoterapije na Odjelu se ordinira simpotomatska  i suportivna terpije kod onkoloških pacijenta – pojasnila je Terzo.

Na Klinici za onkologiju u 2020. godini obavljeno je 18.587 ambulantnih pregleda, aplicirano 29.597  kemoterpija, hormonalanih terapija, bioloških terapija, ciljanih i imunoterapija. Pruženo je 29.652 ostalih ambulantnih usluga. Kroz Odjel radijacijske onkologije tretirano je radioterapijom 1500 pacijenata.

Senad Tanović, pacijent Dnevne klinike za onkologiju, zadovoljan je uslugom koja mu se pruža u KCUS.

– Želim da pohvalim osoblje i uslugu koju dobijam kao pacijent. Svi su vrlo profesionalni i stručni. Nemam zamjerki, samo smatram suludim ideju da se KCUS pretvori u Covid bolnicu.  Svi pacijenti imaju isti tretman u KCUS, ali je vrlo opasno miješati pacijente.  To govorim iz ličnog iskustva jer sam i sam prebolovao koronu. Trebali bi  ponovo u Kantonu Sarajevo  otvoriti izoltorij na Građevinskom fakultetu, jer ta zgrada ima dovoljno prostora da primi veliki broj bolesnih –  rekao je Tanović.

Ramiza Duraković, pacijentica iz Bihaća na Onkološkoj klinici je hopitalizirana od 15. februara ove godine.

– Šta da vam kažem, osim da nije ovih ljudi ovdje, ja, ne znam šta bih!? Prezadovoljna sam uslugom i nemam nikakvih prigovora – poručila je Duraković.

Trenutno se na Klinici za onkologiju obavlja redovan rad bez ikakavih ograničenja što se tiče ordniranja onkoloških tretmana, osim onih vezanih za SARS Cov 2 virus (pozitivni pacijenti ne mogu dobiti onkološku terpiju zbog njihove sigurnosti). Svi pacjenti primaju optimalnu terapiju na vrijeme i u punim dozama uz poštivanje procedura i epidemioloških mjera od infekcije COVID.

Prof. dr. Sebija Izetbegović, generalna direktorica KCUS ističe da je izuzetno važno pružati redovnu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu tercijarnog i sekundarnog nivoa svim bolesnicima kojima je ona potrebna.

– Ne smijemo zaboraviti ogroman broj bolesnih od raznih malignih bolesti kojima život spašavamo redovnim hemoterapijama ali i postupcima zračenja. KCUS čini ogromne napore čitavu godinu dana hospitaliziramo i liječimo najteže COVID 19 bolesnike ali, kao što vidite, brinemo i o svima ostalima kojima je naša pomoć potrebna – rekla je prof. dr. Izetbegović.

(FENA) F.F.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU