Korman i predstavnici ‘IPA-2019’ o uspostavi novog sistema potražne djelatnosti

Zamjenik direktora Federalne uprave policije (FUP) Ensad Korman je u radnu posjetu primio vođu projekta IPA – 2019 “Suzbijanje teškog kriminala na zapadnom Balkanu (CSC WB)” Carla Verdiglionea i njegove saradnike Antonia Montanara, Antonia Luciania, te projekt-asistenta Milu Panića.

Ovaj sastanak je upriličen kao nastavak ranijih aktivnosti u okviru Projekta IPA 2019 u kojem je FUP značajan partner, imajući u vidu kontinuiranu opredijeljenost za sistemsku borbu protiv organizovanog kriminala i dosadašnje aktivnosti kako na nivou Federacije BiH, državnom i međunarodnom nivou.

U tom duhu FUP učestvuje u aktivnostima usmjerenim na međunarodnu saradnju kroz djelovanja u okviru SEPCA-e, ostvarujući stalnu komunikaciju s INTERPOL-om.

Svoja nastojanja ka unapređenju istražne djelatnosti u domenu borbe protiv organizovanog kriminala, FUP izražava i učešćem u projektima finansiranim od Europske unije, među kojima Projekat IPA 2019 zauzima značajnu poziciju, saopćeno je iz ove policijske agencije.

Kako se nadalje navodi, sastanak je imao za cilj da obezbijedi predstavnicima Projekta dodatne podatke koji su potrebni za sačinjavanje Regionalnog izvještaja o analizi potreba zemalja-učesnica (Srbija, Kosovo*, Sjeverna Makedonija, Albanija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina). 

S tim u vezi, Korman je izrazio zadovoljstvo dosadašnjim naporima predstavnika Projekta, kao i zahvalnost za svu dosadašnju pomoć.

Istovremeno, predstavnicima projekta je predočena činjenica da je nakon prethodnog sastanka predstavnika IPA 2019, održan sastanak Koordinacije direktora Federalne uprave policije i policijskih komesara/direktora uprava policija kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u FBiH, na kojem se, između ostalog, razgovaralo i o postojećim informatičkim sistemima i elektronskim bazama podataka u Federaciji BiH, njihovom interoperabilnošću i mogućnostima za bolje međusobno uvezivanje. 

Korman je istakao da su komesari/direktori uprava policija kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u FBiH saglasni da u narednom periodu, ukoliko se iz ovog projekta osiguraju novčana sredstva, poduzmu aktivnosti na uspostavi novog sistema potražne djelatnosti s obzirom na to da bi nadogradnja postojećeg sistema zbog njegove zastarjelosti bila komplikovanija, a što bi zahtijevalo veća finansijska sredstva.

U vezi s tim, FUP će biti nosioc i koordinator aktivnosti na uspostavi novog sistema.

Predstavnici projekta su izrazili volju da podrže uspostavu novog sistema potražne djelatnosti, koji bi bio temelj za uspostavu operativnih centara što je predviđeno za svaku od zemalja učesnica/korisnica projekta, a što predstavlja jedan od ključnih ciljeva, pored pružanja operativne i strateške podrške agencijama za provođenje zakona i sigurnosnim agencijama zemalja-učesnica, navodi se u saopćenju.

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU