Četvrtak, 28 listopada, 2021

Kvaliteta zraka u BIH

Kvaliteta zraka je prema svjetskoj zdravstvenoj organizaciji jedan od bitnih faktora u zdravlju stanovništva te njegova loša kvaliteta je jedan od najvažnijih riziko faktora za nastanak raznih plućnih i srčanih oboljenja.

Pratimo najrelevantnije podatke o kvaliteti zraka u BIH u pravom vremenu. Svaki kvalitet zraka je ispravno mjeren i ovjeren od resornih laboratorija.

Goražde

Ilijaš

Jajce

Lukavac

Sarajevo

Travnik

Tuzla

Zenica

Živinice