FOTO: Anadolija
REKLAMA - NASTAVITE ČITATI ISPOD OGLASA

Na Centralnom gradskom trgu, a u slučaju kiše u Gradskoj biblioteci Travnik, za večeras je zakazana promocija knjige “Dugo svi­tanje” književnika prof. Hal­ida Kadrića u povodu trećeg izdanje ovog historijskog romana.

O romanu će na promociji govoriti prof. dr. Sanjin Kodrić (Filozofski fakultet Sarajevo), mr. sc. Elvis Resić (IK Dimenzija plus Sarajevo) i dr. sc. Dženan Kos (Gradska biblioteka Travnik).

Pro­mo­tori će disku­to­vati o sadržaju knjige koja obuh­vata ogro­man broj aut­en­tičnih doku­me­nata koji se mogu naći i u his­tori­jskim, sociološkim, panoram­skim, mono­graf­skim, ili naučnim biograf­skim i auto­bi­ograf­skim dje­lima.

Činjenica da je ovo treće izdanje knjige govori da ovaj historijski roman i dalje privlači veliku pažnju javnosti i čitaoca.

Knjigu “Dugo svi­tanje” je moguće čitati kao his­tori­jski roman. Među­tim, to je roman o stvarnim događa­jima. Na pripremi romana, koji je izašao iz štampe 2010. godine autor je radio punih 12 god­ina.

Radi se o jedin­stvenom djelu od oko dvije i po hil­jade stran­ica, u kojem nije izostavl­jen nijedan važniji događaj ili ličnost u 20. vijeku. Knjiga sadrži četiri toma: u prvom je obrađen aus­trougarski period do 1918., u dru­gom Kral­jev­ina Jugoslav­ija, u trećem život u SFRJ a u četvr­tom pri­jer­atno i vri­jeme iza posljed­njeg rata u BiH.

Promocija u Travniku u okviru “Travničkih večeri 2019” koje organizuje Javna ustanova “Centar za kulturu općine Travnik” počinje u 21:00 sat na Centralnom gradskom trgu, a u slučaju kiše u Gradskoj biblioteci Travnik.

Komentari

avatar
  Prati komentare na ovaj članak  
Obavijest o