FOTO: TNT.ba

U Kantonalnoj bolnici Zenica, uvedene su nove mjere koje su poduzete u KB Zenica u skladu sa zaključcima Tima za utvrđivanje mjera na sprječavanju i suzbijanju širenja gripe.

• Ograničava se posjeta bolesnicima na tri dana u sedmici, i to utorkom, četvrtkom i nedjeljom od 13-14 sati. U posjeti može da bude samo jedna osoba. Savjetovati posjetu bez bliskog kontakta (udaljenost od pacijenta najmanje 1 metar).

• Načelnici mogu pooštriti redukciju posjeta prema vlastitoj procjeni, u dogovoru sa pomoćnikom direktora za medicinske poslove. Na odsjecima intezivnih njega, neonatologije, hematologije, i drugih gdje leže imunokompromitirani bolesnici, reducirati posjetu sve do potpune zabrane.

• Zabranjuje se načelnicima odjela izdavanje dozvole za dodatnom posjetom.

• Kontrolne preglede u Bolnici uraditi samo kada nema druge mogućnosti a odjeli koji imaju ambulante u stacionaru, kontrolne preglede raditi isključivo u stacionaru.

• U operativnom programu, razmotriti mogućnost odgađanja operacija, poslije kojih se, po procjeni, očekuje liječenje u JIL-u.

• Potrebno planirati dva slobodna mjesta u JIL-u za hitne pacijente jer je transport pacijenata, sa respiratornom insuficijencijom (kojima je potrebno asistirano disanje), u kliničke centre, gotovo isključen kao mogućnost radi nedostatka mjesta u intenzivnim njegama.

• Odložiti prijem pacijenata na bolničku obradu, indikacije svesti samo na neophodno liječenje..

• Ulazak pacijenata u Bolnicu, samo sa uputnicom za bolnicu ili očigledna hitnost uz pratnju jedne osobe.

 

Zenica, 11.01.2019. god.
Pomoćnik direktora za medicinske poslove
Spahić dr Kasim

Komentari

avatar
  Prati komentare na ovaj članak  
Obavijest o