Nihad Uzunović osuđen na dvije godine i dva mjeseca zbog zloupotrebe položaja

Kantonalni sud Sarajevo (KSS) je u ponovljenom postupku Nihada Uzunovića proglasio krivim za krivična djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja i posluga u službi, te ga prvostepeno osudio na dvije godine i dva mjeseca, objavljeno je na službenoj stranici Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Uzunović se tereti da je od 2009. do 2014. godine, radeći kao carinski deklarant i disponent Društva za međunarodnu i unutrašnju špediciju „Eurošped“ d.o.o. Sarajevo, bez znanja poslodavca, osnovao vlastito društvo za obavljanje istih poslova pod nazivom „Maxšped“ d.o.o. Sarajevo, te paralelno poslovao u obje firme.

Na taj način je, kako se navodi, postupao suprotno interesima pravnog lica “Eurošped”, i to tako što se neovlašteno služio bankarskom garancijom koja mu je povjerena u službi deklaranta u pravnom licu „Eurošped“ d.o.o Sarajevo i bez koje garancije ne bi mogao poslovati u ovoj vrsti djelatnosti zbog obaveze osiguranja plaćanja indirektnih poreza u carinskom postupku, a koju garanciju je direktor „Eurošpeda“ obezbijedio.

Kako se nadalje navodi, Uzunović je za svoj račun sklapao ugovore vezano za pružanje špeditersko-carinskih usluga sa različitim pravnim i fizičkim licima, a koji su prethodno bili klijenti „Eurošpeda“, iako je znao da kao zaposlenik ne smije sudjelovati u djelatnosti koja je ili bi mogla biti u konkurentskom odnosu sa djelatnošću društva kojim upravlja.

Uzunović je u cilju pribavljanja imovinske koristi za „Maxšped“ d.o.o. Sarajevo ovjerio svojim potpisom i pečatom pravnog lica „Maxšped“ d.o.o. Sarajevo oko 730 carinskih prijava u kojima je kao podnosilac navođeno pravno lice „Eurošped“ d.o.o. Sarajevo, kako bi lažno prikazao da je usluge carinskog posredovanja i špediterske usluge obavilo društvo „Maxšped“, a ne „Eurošped“.

Po obavljenom poslu, Uzunović je ispostavljao fakture kao da je usluge pružilo društvo „Maxšped“, na koji način je naplatom usluga od fizičkih i pravnih lica u ime svoje firme „Maxšped“ pribavio imovinsku korist u ukupnom iznosu od 153.587,46 KM i time za isti iznos oštetio „Eurošped“ d.o.o. Sarajevo.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU