Ogromnom lovom trguju: Evo koliko novaca su banke u FBiH zaradile u ovoj godini

Bankarski sektor u Federaciji BiH u periodu od januara do septembra ove godine iskazao je pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 264 miliona KM, što je za 112,8 miliona KM više u odnosu na isti period 2020. godine kada je pandemija značajnije uticala na profitabilnost banaka.

Prema izvještaju Agencije za bankarstvo FBiH, sve banke sa sjedištem u FBiH ostvarile su pozitivan finansijski rezultat za prvih devet mjeseci 2021. godine.

Ukupna neto aktiva na nivou bankarskog sektora u FBiH na kraju septembra iznosila je 25,5 milijardi KM i za 1,1 milijardu KM ili 4,5 posto je veća u odnosu na kraj 2020. godine.


ogromnom lovom trguju: evo koliko novaca su banke u fbih zaradile u ovoj godini

Naime, sa 30.09.2021. godine u odnosu na kraj 2020. godine zabilježen je rast novčanih sredstava, ulaganja u vrijednosne papire, kredita, depozita i ukupnog kapitala, dok je zabilježeno smanjenje plasmana drugim bankama i ostale aktive.

Portfolio vrijednosnih papira iznosio je dvije milijarde KM, što je za 349,1 milion KM ili 20,7 posto više u odnosu na kraj 2020. godine.

Regulatorni kapital banaka u FBiH sa 30.09.2021. godine iznosio je 2,8 milijardi KM i povećan je za 99,5 miliona KM ili 3,7 posto u odnosu na kraj 2020. godine.

Stopa regulatornog kapitala iznosi 19,2 posto i značajno je veća u odnosu na zakonom propisani minimum, a što se odnosi i na ostale stope.

Na nivou bankarskog sektora na dan 30.09.2021. godine broj radnika je bio 6.457 i manji je za 65 radnika ili jedan posto u odnosu na kraj 2020. godine. Smanjenje broja radnika prisutno je kod osam banaka, kod pet banaka došlo je do povećanja broja radnika, dok je u dvije banke broj radnika bio na istom nivou u odnosu na kraj 2020. godine.

Banke iz FBiH na dan 30.09.2021. godine imale su ukupno 527 organizacionih dijelova, što je za četiri organizaciona dijela ili 0,8 posto manje u odnosu na 31.12.2020. godine.

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU