Općina Novi Travnik/ Javni poziv za angažiranje konzultanata po osnovu ugovora o djelu

Općina Novi Travnik poziva zainteresirane  pojedince (konzultante) da dostave prijava za angažman na izradi Strategije razvoja Općine Novi Travnik 2021. – 2027. Godine i to:

 1. Konzultant za strateško planiranje i razvoja strateškog okvira za mlade – Team leader, 1 izvršitelj .
 2. Konzultant za održivi gospodarski razvoj , 1 izvršitelj.
 3. Konzultant za održivi društveni razvoj , 1 izvršitelj.
 4. Konzultant za digitalizaciju i energetsku učinkovitost , 1 izvršitelj.
 5. Konzultant za održivi ruralni razvoj i razvoj  poljoprivrede , 1 izvršitelj.

Konzultanti će osigurati stručnu uslugu u procesu izrade Strategije razvoja Općine Novi Travnik za razdoblje 2021. – 2027. u skladu sa metodologijom i načelima važećeg Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine i uredbama donesenim na osnovu istog. Kako Zakon predviđa,  Strategija razvoja je integrirani, višesektorski strateški dokument koji definira  javne politike i usmjerava i predstavlja sveukupni razvoj lokalne zajednice. Razvoj predstavlja višedimenzionalan proces ekonomske, društvene, okolišne, prostorne i institucionalne transformacije radi poboljšanja kvaliteta i standarda života građana, gdje su svi razvojni akteri uključeni u  razvojne procese  – vladin sektor, privatni sektor, civilno društvo i lokalna zajednica na načelu održivosti i integracije te uravnoteženog razvoja.

Mjesto rada je općina Novi Travnik, a vrijeme angažmana, razdoblje rujan- prosinac 2021. Projektni zadaci za naprijed  navedene konzultante su u prilogu Javnog poziva.

Financijska naknada za uslugu konzultanta  iznosi KM neto:

 1. Konzultant za strateško planiranje i razvoja strateškog okvira za mlade – Team leader 1 izvršitelj,  6.000,00KM
 2. Konzultant za održivi gospodarski razvoj , 1 izvršitelj ,   3.600,00KM
 3. Konzultant za održivi društveni razvoj , 1 izvršitelj,   2.800,00KM
 4. Konzultant za digitalizaciju i energetsku učinkovitost , 1 izvršitelj,   2.800,00KM
 5. Konzultant za održivi ruralni razvoj i razvoj  poljoprivrede , 1 izvršitelj,   2.800,00KM

  Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju fizička lica koji su državljani BiH, završenog VII stupnja obrazovanja i koji ispunjavaju posebne uvjete precizirane u dokumentu Projektni zadatak u prilogu Javnog poziva.

Potrebna dokumentacija i način prijave

Uz Prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od tri mjeseca:

 • Potvrda o mjestu prebivališta (CIPS);
 • Fakultetska diploma;
 • Životopis koji uključuje relevantno iskustvo i vještine o sudjelovanju u izradi traženih sektorskih strateških dokumenata i pripremi i realizaciji projekata od strateškog značaja;
 • Dokazna dokumentacija (certifikati, linkovi dokumenata, treninzi i sl.) o naprijed navedenom iskustvu koja potvrđuje vještine tražene ovim Javnim pozivom, odnosno projektnim zadacima u prilogu.

Javni poziv će biti objavljen na web stranici Općine Novi Travnik i ostaje otvoren osam (8) dana od dana objave Poziva.

Prijave sa pratećom dokumentacijom zainteresirani kandidati su dužni dostaviti putem pošte ili neposredno na adresu: Općina Novi Travnik, Kralja Tvrtka bb, 72 290 Novi Travnik sa naznakom Prijava na Javni poziv za angažman konzultanta za sudjelovanje u izradi Strategije razvoja Općine Novi Travnik 2021 – 2027. – NAZIV POZICIJE). Prijave koje pristignu izvan utvrđenog roka  ili nepotpune neće se uzeti u razmatranje.

Dokumentacija dostavljena uz Prijavu se ne vraća podnositelju. Posebno formirano Povjerenstvo  imenovano od strane Općinskog načelnika utvrdit će kriterije i cijeniti dostavljene prijave po ovom Javnom pozivu, po potrebi vršiti provjeru dostavljene dokumentacije, te izvršiti odabir u skladu sa projektnim zadacima.

 Dodatne informacije

Dodatne informacije o ovom Javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 030 795 624  ili e-maila [email protected].

  Prilog:

1.Projektni zadatak – konzultant za strateško planiranje i razvoja strateškog okvira za mlade

2.Projektni zadatak – konzultant za održivi društveni  razvoj

3.Projektni zadatak – konzultant za  održivi ekonomski razvoj

4.Projektni zadatak – konzultant za digitalizacija i energetska učinkovitost

5.Projektni zadatak – konzultant za  održivi ruralni razvoj i razvoj  poljoprivrede

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU