Općina Vitez/ Javni poziv za NVO

OPĆINA VITEZ U PARTNERSTVU SA RAZVOJNIM PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA RASPISUJE: JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA
U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (ReLOaD2)


ReLOaD2 je regionalni projekat kojeg financira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo*[1] i Srbija.

Općina Vitez i projekat ReLOaD2 pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Vitez, iz sljedećih prioritetnih oblasti:

1. EKOLOGIJA
1.1.Unapređenje i zaštita okoliša kroz ekološke edukacije i projekte građana, s posebnim naglaskom na djecu i mlade na području općine Vitez
1.2.Detekcija i sanacija zagađenih područja na teritoriji općine Vitez (divlja odlagališta i dr.)
2. SOCIJALNA POLITIKA
2.1.Poboljšanje položaja ugroženih kategorija stanovništva sa posebnim fokusom na djecu i mlade školskog uzrasta
3. KULTURA I SPORT
3.1.Promocija kulturno umjetničkog stvaralaštva i uključivanje stanovništva u kulturne sadržaje (folklor, kulturno naslijeđe, rukotvorine, manifestacije, promocije knjiga, predstave…)
3.2.Uključenje djece i mladih u sportske aktivnosti u cilju zdravog razvoja života
4. MLADI
4.1.Modeli prevencije-zaštita reproduktivnog zdravlja mladih
4.2.Prednosti i nedostaci društvenih mreža kao i njihov uticaj na mlade
5. COVID-19
5.1.Unaprijediti svakodnevni život kroz savjetodavnu i drugu pomoć u vrijeme Covida-19
6. OSTALO
6.1.Kreiranje novih sadržaja na igralištu iza Konzuma

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000,00 KM do 70.000,00 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD2 projekta 120.000,00 KM.
Općina Vitez i UNDP zadržavaju pravo da ne dodijele sva raspoloživa financijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije.
Dužina trajanja svakog projekta može biti od šest (6) do dvanaest (12) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizovati u razdoblju prosinac/decembar 2021. – prosinac/decembar2022. godine.

PRAVO UČEŠĆA:
Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. 
Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za financiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:
Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici: www.ba.undp.org, kao i na DNU OVE STRANICE.
Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Općinu Vitez također se može preuzeti od 11.listopada/oktobra do 8.studenog/novembra 2021.godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: katica.radman@opcinavitez.infoili osobno preuzimanjem u Općini Vitez, Ulica Stjepana Radića br.1.

INFORMATIVNE SESIJE:

  • Za zainteresirane predstavnike OCD planiran je dvodnevni Trening upravljanja projektnim ciklusom (PCM) koji će biti organiziran u sklopu javnog poziva u razdoblju od 18-19. listopada/oktobra 2021.Prijave na trening su otvorene za OCD iz Općine Vitez do 14. listopada/oktobra 2021. godine. Prijave se primaju na email adresu: katica.radman@opcinavitez.info.
  • Informativni sastanak sa zainteresovanim organizacijama „Otvoreni dan“ će biti održan 13. Listopada/oktobra 2021. godine od 11,00 do 12,00 sati u velikoj sali Općine Vitez. Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd. 
  • Predstavnicima OCD će biti pružena dodatna pomoć konsultanta –mentora. Prvi sastanak sa mentorom planiran je za 21. Listopad/oktobar2021. godine sa početkom u 12,00 sati u velikoj sali Općine Vitez. Dodatni sastanci koje organizuje mentor sa OCD će se takođe održavati javno, a raspored će, uključujući datum i vrijeme, biti objavljen putem općinske web stranice. U svrhu transparentnosti zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će biti objavljeni na stranici Općine Vitez. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.
  • Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese registry.ba@undp.org sa naznakom za ReLOaD2 projekat. Pitanja se mogu postavljati do 3. studenog/novembra 2021. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

PREDAJA APLIKACIJA:
Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u jednoj elektronskoj kopiji (USB) na kojem je set obavezne i dodatne dokumentacije, plus po jedan primjerak dokumenata koje je potrebno dostaviti u štampanom obliku. Svi materijali se dostavljaju u zatvorenoj koverti ili paketu preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8 do 15 sati na sljedeću adresu, sa naznakom za ReLOaD2 projekat:

Općina Vitez
Ulica Stjepana Radića br.1
72250 Vitez, Bosna i Hercegovina


Rok za predaju aplikacija je 8. studeni/novembar 2021. godine, do 15,00 sati. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.
Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.
O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Rezultati javnog poziva će isključivo biti objavljeni na web stranici UNDP BIH www.ba.undp.org, te na web stranici općine www.opcinavitez.info kao i na oglasnoj ploči u zgradi općine Vitez, u roku od 30 radnih dana od zatvaranja javnog poziva.Pismenim putem obavijestiti će se samo organizacije civilnog društva čiji su prijedlozi projekata odabrani za finansiranje.

SMJERNICE ZA APLIKANTE
NAJČEŠĆA PITANJA SA ODGOVORIMA

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

1. Projektni prijedlog
2. Pregled Budžeta/Proračuna
3. Matrica logičkog okvira
4. Plan aktivnosti i promocije
5. Administrativni podaci o aplikantu
6. Financijska identifikacijska forma
7. Izjava o podobnosti
8. Izjava o dvostrukom financiranju
9. Izjava o partnerstvu
10. Lista za provjeru


[1]* Za Evropsku uniju, ovo imenovanje ne dovodi u pitanje stav o statusu i u skladu je sa UNSCR 1244/1999 I Mišljenjem ICJ-a o proglašenju nezavisnosti Kosova. Za UNDP sve reference na Kosovo shvatit će se u kontekstu UN-ove Rezolucije 1244/1999

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU