-4.1 C
Sarajevo
Srijeda, 19 siječnja, 2022
Još

  Potreban šef odsjeka za informacijsko komunikacijsku tehnologiju u Kantonalnom sudu – TNTPortal

  -

  Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: U-13/16), člana 1. Zakona o

  preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna”, broj: 7/11) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne

  službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Kantonalnog suda u Novom Travniku, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

   

  JAVNI KONKURS

  za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kantonalnom sudu u Novom Travniku

   

  Radno mjesto:

  •  Šef Odsjeka za informacijsko-komunikacijsku tehnologiju – 1 (jedan) izvršilac

  Opis poslova: pruža direktnu podršku IKT korisnicima u Sudu u vezi: instalacije, konfiguracija i održavanja IKT opreme (hardvera), instalacije, konfiguracije i korištenja sistemskih i aplikacijskih programa i baze podataka (softvera), implementacije namjenski izrađenih softverskih rješenja u

  Sudu, kontrole i praćenja korisničkog pristupa aplikacijama koje se koriste u Sudu, sakupljanja i dokumentiranja korisničkih zahtjeva vezanih za aplikacije koje se koriste u Sudu, rješavanje serverskih i mrežnih problema, osiguravanje sigurnosti pristupa i rada na lokalnoj IKT opremi,

  ispostavlja redovne izvještaje VSTV-u o stanju i korištenju svih IKT-a na području koje pokriva, sa posebnim napomenama o primjećenim problemima i načinu njihovog razrješavanja. Ovo uključuje ažuriranu dokumentaciju servera, radnih stanica, konfiguracija lokalnih područnih mreža te sigurnosnih postavki i relevantnih kopija sistema, održava WEB stranicu Suda, rukovodi audio vizuelnom opremom, obavlja i druge poslove predviđene djelokrugom poslova radnog mjesta po naredbi predsjednika Suda i sekretara Suda, odgovoran je predsjedniku Suda, sekretaru Suda i

  šefu Odjeljenja sudske uprave. 

   

  Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne

  i Hercegovine:

   

  1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;

  2. da je stariji od 18 godina;

  3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;

  4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;

  5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno

  iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i

  Hercegovini;

  6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

   

  Pored općih uvjeta navedenih u Javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete i to:

  – VSS/VII stepen stručne spreme – elektrotehnički fakultet, fakultet informacionih tehnologija

  odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS), drugog (300 ECTS) ili trećeg (480 ECTS)

  ciklusa univerzitetskog/sveučilišnog studija Bolonjskog sistema studiranja – elektrotehničke ili

  informatičke struke,

  – najmanje 4 (četiri) godine radnog staža na poslovima informacijske tehnologije nakon sticanja

  visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,

  – dobro poznavanje i radno iskustvo u Windows NT/2000/2003 serverskim operativnim

  sistemima (kao i klijent verzijama), Microsoft Exchange i Microsoft Office paketu,

  – poznavanje koncepta mreža (LAN/WAN) i TCP/IP mrežnog protokola.

  Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

  1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog

  obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama

  Službe za postavljenja u organima državne službe u Zeničko-dobojskom kantonu, sa

  sjedištem u Zenici ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

  2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni

  konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u

  skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu

  uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Službe za postavljenja u organima državne

  službe u Zeničko-dobojskom kantonu, sa sjedištem u Zenici ili na web stranici Agencije

  www.adsfbih.gov.ba).

   

  NAPOMENE ZA KANDIDATE:

   

  O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti

  obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

  Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je

  odustao od dalje konkursne procedure.

  Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i

  načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.

  Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog

  organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji

  ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene

  fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način bit će odbijene kao neuredne.

  Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže

  pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće

  dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

  Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave

  u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi dostavljeni.

  Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne

  procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

  Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u

  „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

   

  Agencija za državnu službu Federacije BiH

  Služba za postavljenja u organima državne službe u Zeničko-dobojskom kantonu,

  sa sjedištem u Zenici,

  Kučukovići br. 2, 72000 Zenica

  sa naznakom:

  “Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika

  u Kantonalnom sudu u Novom Travniku,

  sa pozivom na broj: 09-30-8-187/21“

   

   D I R E K T O R

  Refik Begić, magistar uprave

   

  Napomena: Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

  TNTPortal ne odgovara za navode iz oglasa, niti za eventualno kasnije napravljene izmjene i dopune za vrijeme trajanja javnog oglasa. Molimo da za dodatne informacije kontaktirate nadležne institucije.

  Koliko je koristan ovaj tekst?

  Prosjek ocjena / 5. Broj glasova:

  Članak još nema ocjena. Neka tvoja bude prva!

  Žao nam je što vam se članak nije svidio. Trudimo se da budemo bolji!

  Pomozite nam da unaprijedimo sadržaje!

  Recite nam kako možemo poboljšati sajt?

  NAJNOVIJE VIJESTI
  spot_img
  Možda vas zanima I OVO