Predstavljen Priručnik: Kako biti kvalitetan asistent u nastavi

Na okruglom stolu pod nazivom: „Značaj i važnost obrazovne i socijalne inkluzije djece s poteškoćama u razvoju“, koji je realiziran 30.11.2021. u prostorijama CSR Novi Travnik u organizaciji Udruženja/Udruge “Osmijeh”, predstavljen je rukopis pod nazivom: Priručnik kako biti kvalitetan asistent u nastavi: Rad s učenicima s poteškoćama u razvoju”, autora Saudina Beganovića, profesora pedagogije.

Priručnik daje osnovna upustva za poboljšanje kvalitetnijeg pristupa u radu s učenicima s poteškoćama u razvoju te efikasnijeg uključivanja asistenata u nastavi i provođenja asistencije uopće. Rukopis je napisan na 208 stranica, uključujući i popis korištene literature na sedam stranica.  Priručnik sadrži pet poglavlja: 1. Promjene u obrazovanju-inkluzija, 2. Asistenti u nastavi, 3.Odgojno-obrazovne strategije, 4. Rad u online okruženju i 5. Prilozi.

Recenziju priručnika su radile:

  • prof. dr. Lejla Kafedžić sa Univerziteta u Sarajevu i
  • doc. dr. Tatjana Marić sa Univerziteta u Banjoj Luci.

IZ RECENZIJE: 

“Sadržaj Priručnika može biti okvir za konačno utemeljenje pozicije asistenta u nastavi, kao važnog subjekta direktne podrške djeci u odgojno-obrazovnom procesu, uključujući djecu s invaliditetom. Priručnik je namijenjen širokom krugu profesionalaca, prvenstveno nastavnicima i asistentima u nastavi, ali i stručnim saradnicima i direktorima odgojno-obrazovnih ustanova, roditeljima, kao i različitim kontekstima. Sadržajem Priručnika autor podstiče na čitanje, a ono o čemu piše ilustrira primjerom i shemom, te motivira čitatelja na samostalno traganje za dodatnim informacijama.”

                                                                                                                                     Prof. dr. Lejla Kafedžić

                                                                                                                                     Univerzitet u Sarajevu

“Jedna od najvećih vrijednosti Priručnika leži u konceptu da će asistenti, nastavnici, stručni saradnici proći kroz proces sazrijevanja i promjene, ali istinska vrijednost je što će sadržaj radionica, modela i rezultata rada biti korisni učenicima. Priručnik zadovoljava metodičke zahtjeve u bavljenju ponuđenim sadržajem, a praktična primjena programa sa učenicima i nastavnicima vremenom će omogućiti razvoj kritične mase koja će promijeniti školsko okruženje i prilagoditi ga djeci bez obzira na različitosti i poteškoće. Sadržaj prevazilazi upotrebu samo u osnovnim školama – Priručnik se može primjenjivati i tokom inicijalnog obrazovanja budućih učitelja i nastavnika pri Pedagoškim fakultetima u Bosni i Hercegovini.”

                                                                                                                                     Doc. dr.Tatjana Marić

                                                                                                                                     Univerzitet u Banjoj Luci

Učesnici iskazali veliko zadovoljsto izlaskom ovog Priručnika te da će im isti biti od velike koristi u njihovom praktičnom radu s učenicima s poteškoćama u razvoju. “Nadam se da će asistentima u nastavi, nastavnicima, stručnim saradnicima, direktorima i roditeljima ovaj Priručnik biti od koristi s ciljem daljnjeg razvoja i poboljšanja kvaliteta inkluzije i inkluzivne edukacije u školskom okruženju”, naveo je autor Priručnika Saudin Beganović.

Priručnik i didaktički materijal podijeljen predstavnicima institucija koje su bile prisutne na okruglom stolu u Novom Travniku.

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU