Prihvaćen grant od 11,78 miliona eura za izgradnju dionice Tarčin – Ivan


22.12.2020. 15:56 /
Izvor:
Akta.ba

Federacija Bosne i Hercegovine prihvatila je grant namijenjen za finansiranje Projekta Koridor Vc „Mediteranski koridor CVC: Bosna i Hercegovina cestovna interkonekcija s Hrvatskom, poddionica I Tarčin – Ivan“ po Sporazumu o grantu zaključenim u Sarajevu 29. jula ove godine između BiH i Evropske investicijske banke (EIB) u iznosu do 11.780.000 eura.

Sredstva granta će biti korištena za realiziranje projekta izgradnje približno 4,9 kilometara duge nove dionice autoceste, uključujući dva mosta i odmorište u središnjem dijelu Bosne i Hercegovine.

Za realizaciju ove odluke i izvještavanje zaduženi su Federalno ministarstvo finansija i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, svako u okviru svoje nadležnosti.

Data je saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između korisnika i Federacije i Sporazuma o pod-grantu između Federacije i JP Autocesta FBiH za ova sredstva.

Za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma i Sporazuma o pod-grantu, ovlaštena je federalna ministrica finansija.

 Izvorni članak

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU