Travnik/ Intenzivirane aktivnosti na izgradnji Skloništa za nezbrinute životinje i zbrinjavanje napuštenih pasa

Iz Službe za zajedničke i komunalne poslove Općine Travnik obavještavaju građane o trenutnim aktivnostima na rješavanju problema napuštenih životinja.

Nakon dugotrajne procedure na pronalasku lokacije za Sklonište za nezbrinute životinje, pribavljanju svih potrebnih saglasnosti, donošenja niza potrebnih odluka , obezbjeđivanju projektne dokumentacije i finansijskih sredstava izdato je  i postalo pravosnažno rješenje i građenju Skloništa.

Općina Travnik je osigurala sredstva od viših nivoa vlasti kao i vlastita budzetska sredstva te pokrenula postupak javne nabavke za izbor izvođača radova na izgradnji Skloništa. Postupak javne nabavke je u toku i isti se može provjeriti na Portalu javnih nabavki u FBIH.

Podatci Doma zdravlja o posljedicama ujeda pasa, informacije Policijske stanice Travnik o pokoljima stada ovaca, ujedima pasa, informacije Službe za ekonomsko-finansijske poslove o naknadama koje Općina  isplaćuje na ime šteta po sudskim rješenjima kao i rješenja veterinarskih inspektora o  psima opasnim po javno zdravlje jasno ukazuju da smo suočeni sa situacijom koja je dostigla nivo ozbiljno ugrožene javne sigurnosti i  javnog zdravlja što zahtjeva pristup rješavanju problema hitnim uključivanjem svih odgovornih.

Zbog svega navedenog Općina Travnik je morala pristupiti iznalaženju privremenog rješenja do konačne izgradnje i stavljanja u funkciju Skloništa za napuštene životinje.

U vršenju inspekcijskog nadzora veterinarska inspekcija SBK /KSB , neposrednim uvidom, imala je priliku da se uvjeri u uslove koji su osigurani u privremenom skloništu te da ti uslovi ne odgovaraju navodima iz zahtjeva pojedinih građana već da se radi o humanom sklanjanju napuštenih životinja o kojima se Općina brine do konačnog rješenja.

 Općina Travnik trenutno poduzima sve aktivnosti kako bi došla do konačnog rješenja te da paraleno vodi računa i o javnom zdravlju sklanjanjem opasnih i potencijalno opasnih životnja sa ceste ali i o potrebama napuštenih životinja brigom o njima u privremenom skloništu.

Na kraju, važno je napomenuti da se Općina svo vrijeme sistemskog rješavanja problema napuštenih životinja suočava sa različitim opstrukcijama dijela građana i navodnih poluilegalnih i nelegalnih udruženja , čak i pojedinih stručnih lica koja pritiscima na inspekcijske organe pokušavaju da zaustave ovaj proces.

Naravno da  ove opstrukcije imaju razloge a to su privatni interesi pa je pravo pitanje gdje završavaju psi o kojima oni brinu .

Sklonište će se izgraditi dok se izabere izvođač radova i vremenski uslovi dozvole. Istovremeno se  riješava njegovo normativno-pravno funkcionisanje a do tada , zbog građana Travnika ali i zbog tih jadnih napuštenih životinja , koje treba skloniti sa ceste i zime koja predstoji , funkcionisaće privremeno sklonište.

Drugog načina nema te molimo građane za strpljenje i za saradnju jer se intenziviraju aktivnosti na sklanjanju i zbrinjavanju pasa.

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU