Travnik/ Poziv na javnu raspravu “Izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju benzinske stanice”

Iz Općine Travnik, pozivaju građane mjesne zajednice Stari Grad, zainteresirane fizičke i pravne osobe, da prisustvuju i daju usmene komentare na javnoj raspravi koja će se održati u velikoj Sali općine Travnik u utorak, 17.08.2021. god. sa početkom u 10 sati.

Predmet rasprave je:

Izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju benzinske crpke/stanice sa pratećim sadržajima koja je planirana za izgradnju na zemljištu označenom sa kp. br. 612/2, zv. „Majdan“ u naravi voćnjak  2. klase, površine 4570 m2 i dijelu k.p. br. 610 zv. „Majdan“ u naravi Livada 4. klase, ukupne površine 6383 m2, obje upisane u zk.ul.br. 9899 k.o. NP_Travnik, na investitora / vlasnika „Hifa Petrol“ d.o.o. Sarajevo, Hotonj bb, Vogošća.

Zainteresirani građani, te pravne osobe (gospodarski subjekti, javne ustanove, udruge građana i dr.) mogu svoje komentare dostaviti i pismeno, općinskoj Službi za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko pravne poslove,  do 18.08.2021.god. do 12,oo sati, poštom na adresu Općina Travnik, Konatur bb, neposredno na protokol općine i/ili na e-mail [email protected]

Dokumentacija, tehnički i opći podaci  o zahvatu u prostoru, objektima, namjeni, postrojenjima, pratećim sadržajima i investitoru/vlasniku dostupni su i izloženi javnosti u prostorijama Službe, soba broj 42 svakim radnim danom do održavanja javne rasprave u vremenu od 13,oo do 15,oo sati.           

Na javnoj raspravi će se diskutirati o navedenom zahtjevu uz koji je priložen Idejni projekat izgradnje.

Napominjemo da će se javna rasprava zbog proglašene pandemije zaraze korona virusom COVID 19 održati uz korištenje svih propisanih mjera za sprječavanje širenja zaraze (socijala-fizička distanca najmanje 2 m, korištenje zaštitnih maski i rukavica i sl.).

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU