U četvrtak sjednica Vlade SBK

Z četvrtak, 2. septembar zakazana je 94. sjednica Vlade Sredjobosanskog kantona, sa početkom u 09,00 sati.

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 93.sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade

2. Konsolidirano periodično izvješće za Vladu i proračunske korisnike Kantona Središnja Bosna za period 1.1.- 30.6.2021. godine – Ministarstvo financija

3. Konsolidirano periodično izvješće općina Kantona Središnja Bosna za period 1.1.- 30.6.2021. godine – Ministarstvo financija

4. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Kantonalne uprave za branitelje (na suglasnost) – Kantonalna uprava za branitelje

5. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava sa pozicije „ Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za izgradnju centra za psihofizičko liječenje branitelja“ – Kantonalna uprava za branitelje

6. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava sa pozicije „ Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za izgradnju i uređenje spomen obilježja – Kantonalna uprava za branitelje

7. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava sa pozicije „ Tekući transferi neprofitnim organizacijama – udrugama branitelja – Kantonalna uprava za branitelje

8. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna za 2021. godinu ( donirana sredstva MSŠ „Donji Vakuf) – Ministarstvo financija

9. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „tekući transferi neprofitnim organizacijama“ – Ministarstvo gospodarstva

10. Prijedlog odluke raspodjeli sredstava za sufinanciranje osnovnih glazbenih škola ( IX.i X.mjesec) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta

11.Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava Tekuće pričuve za potporu liječenja – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Iva Bošnjak
b) Ljubica Mrgan

12. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu uglja lignita – Ured za javne nabave

13. Suglasnost za isplatu naknada po ugovorima o djelu za obavljanje poslova za potrebe Kantonalne uprave za branitelje ( za mjesec kolovoz 2021.g) – Kantonalna uprava za branitelje
a) po ugovoru zaključenom sa Sadeta Sefer
b) po ugovoru zaključenom sa Dženita Ramić i Ines Slipac

14. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave

15. Suglasnost za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe škola (4x )– Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
a) OŠ „Han Bila“ Travnik
b) OŠ „Travnik“ Travnik
c) SŠ „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak
d) MSŠ „Bugojno“ Bugojno

16. Suglasnost na izmjene i dopune planova javnih nabava škola za 2021. godinu (7x )– Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
a) OŠ „Vitovlje“ Vitovlje
b) OŠ „Vitez“ Vitez
c) OŠ „Kaćuni“ Kaćuni
d) OŠ „Kiseljak“ Kiseljak
e) Elči Ibrahim pašina medresa Travnik
f) MSŠ „Vitez“ Vitez
g) MSTŠ „Travnik“ Travnik

17.Suglasnost za raskidanje Sporazuma sa IGDD „Visokogradnja“ Donji Vakuf o odnosima po pitanju prodaje nekretnina u Crnoj Gori – Agencija za privatizaciju

18. Suglasnost za ne podnošenje prijedloga za izvršenje po rješenju Općinskog suda u Travniku u predmetu tužitelja Adisa Kablara – Ministarstvo pravosuđa i uprave

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU