U Zenici i Travniku održani Okrugli stolovi “Pravilno postupanje sa posebnim kategorijama otpada – izazov današnjice”

Za javna komunalna preduzeća i lokalne zajednice iz ZDK u Zenici je septembra 2021. godine organiziran Okrugli stol na temu “Pravilno postupanje sa posebnim kategorijama otpada – izazov današnjice”.

Učesnici ovog događaja su imali priliku čuti iskustva i dobre prakse u prikupljanju posebnih kategorija otpada od stanovništva (posebno automobilske gume, elektični i elektroničkji otpad, ambalažni otpad, medicinski otpad iz domaćinstava, baterije i akumulatori i otpadna ulja) koji su zasnovani na iskustvima i radu malih reciklažnih dvorišta u jedinicama  lokalne samouprave koje sudjeluju u projektu “Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini” (Grad Zenica, Općine Tešanj, Žepče, Busovača i Travnik).

Prisutnima je prezentiran Poslovni model za sistem upravljanja posebnim kategorijama otpada, kao i dokument “Poslovni slučaj za odvojeno sakupljanje 6 kategorija posebnog otpada u Gradu Zenica i Općinama Busovača, Tešanj, Travnik i Žepče”, a imali su priliku čuti i o edukativnim, informativnim i promotivnim aktivnostima koje su realizirane za građane navedenih lokalnih zajednica.

u zenici i travniku održani okrugli stolovi “pravilno postupanje sa posebnim kategorijama otpada – izazov današnjice”
u zenici i travniku održani okrugli stolovi “pravilno postupanje sa posebnim kategorijama otpada – izazov današnjice”

Isti dođađaj je 22. septembra 2021. godine organiziran u Travniku za općine i javna komunalna preduzeća iz SBK/KSB.

Okruglim stolovima je prisustvovalo 18 predstavnika lokalnih zajednica i 17 predstavnika JKP iz ova dva kantona, predstavnici resornih kantonalnih ministarstava, federalne i kantonalnih inspekcija, Fonda za zaštitu okoliša FBiH, operatera otpada, nevladinih organizacija i drugih zainteresiranih za ovu oblast, ukupno 66 učesnika.

Inače, projekt  “Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini” čiji je cilj unapređenje odvojenog sakupljanja i zbrinjavanja posebnih kategorija otpada u Zeničko-dobojskom kantonu i Srednjobosanskom kantonu/Kantonu Središnja Bosna zajedno su osmislili Njemačka razvojna saradnja (GIZ)  kroz Program njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) – develoPPP.de i Preduzeće za uklanjanje otpada i reciklažu “ALBA Zenica” d.o.o. , a realiziraju ga u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom za regiju Centralna BiH – REZ Agencijom.

u zenici i travniku održani okrugli stolovi “pravilno postupanje sa posebnim kategorijama otpada – izazov današnjice”
u zenici i travniku održani okrugli stolovi “pravilno postupanje sa posebnim kategorijama otpada – izazov današnjice”
spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU