Udruženje “Osmijeh” razvija empatiju i toleranciju kod učenika prema djeci s poteškoćama u razvoju

U okviru projekta „Inkluzija je pravo i obaveza“ kojeg implementira Udruženje/Udruga “Osmijeh” iz Novog Travnika uz podršku Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB-a, te financijsku podršku Federalnog ministartva rada i socijalne politike, realizirana je edukacija učenika u inkluzivnim odjeljenjima u kojima se nalaze učenici s poteškoćama u razvoju.

Edukacija izvršena u tri osnove škole:
1. OŠ ” Mehmedalija Mak Dizdar” Novi Travnik, 2. OŠ “Novi Travnik” i 3. Druga osnovna škola Bugojno.

Edukaciju vodio stručni saradnik Udruženja/Udruge “Osmijeh”, Saudin Beganović, prof. pedagogije-pedagog. Edukaciju prošlo 50 učenika iz tri inkluzivna odjeljenja.

Cilj edukacije je bio:

• Ispitati stavove učenika tipičnog razvoja o prihvatanju djece s poteškoćama u razvoju.
• Upoznavanje učesnika sa pojmom tolerancija kroz prezentaciju Bontončića „Kako biti dobar prijatelj djeci s poteškoćama u razvoju“.

• Razvoj pozitivnog načina mišljenja po pitanju individualnosti svakog učenika i različitosti svih, kao i prihvatanje drugoga i drugačijeg. Poseban naglasak na prihvatanje učenika s poteškoćama u razvoju.
• Razbijanje negativnih predrasuda i stavova kod učenika kada su u pitanju djeca s poteškoćama u razvoju.

Tokom edukacije 50 učenika učestvovalo u istraživanju, nakon čega su ovi rezultati sublimirani sa rezultatim prethodnog istraživanja koje je radilo udruženje “Osmijeh” iz Novog Travnika. U ukupnim rezultatima za 112 učenika je potvrđeno da je preko 30% učenika uključenih u istraživanje promijenilo svoj stav u kojem kažu da bi svoje slobodno vrijemo proveli i sa učenicima s poteškoćama u razvoju. Za potrebe razvoja empatije i tolerancije kreiran model treninga za učenike nižih razreda u inkluzivnim odjeljenjima. Rezultati inicijalne i finalne procjene ispitivanja stavova učenika nižih razreda osnovne škole su prikazani i na grafikonu br.3.

udruženje "osmijeh" razvija empatiju i toleranciju kod učenika prema djeci s poteškoćama u razvoju
udruženje "osmijeh" razvija empatiju i toleranciju kod učenika prema djeci s poteškoćama u razvoju
udruženje "osmijeh" razvija empatiju i toleranciju kod učenika prema djeci s poteškoćama u razvoju
udruženje "osmijeh" razvija empatiju i toleranciju kod učenika prema djeci s poteškoćama u razvoju
udruženje "osmijeh" razvija empatiju i toleranciju kod učenika prema djeci s poteškoćama u razvoju
udruženje "osmijeh" razvija empatiju i toleranciju kod učenika prema djeci s poteškoćama u razvoju
udruženje "osmijeh" razvija empatiju i toleranciju kod učenika prema djeci s poteškoćama u razvoju
udruženje "osmijeh" razvija empatiju i toleranciju kod učenika prema djeci s poteškoćama u razvoju
Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU