Unaprijeđenje slobode izražavanja u BiH kroz jačanje slobode dijaloga (VIDEO)

Vijeće za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini danas je organiziralo interprofesionalni seminar/webinar “Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i zaštita slobode medija i slobode izvještavanja”.

Izvršna direktorica Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini Dženana Burek kazala je da je događaj organiziran pod okriljem zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope Horizontalni program za zapadni Balkan i Tursku 2019. – 2022. godine, u sklopu projekta Sloboda izražavanja i sloboda medija u BiH – JUFREX.  

– U okviru projekta organizira se serija i interprofesionalnih seminara/webininara na koje smo prisiljeni zbog pandemije koronavirusa u kojim se organizira sastanak predstavnika pravosuđa i medijskih aktera sa ciljem unapređenja slobode izražavanja u BiH kroz jačanje slobode dijaloga, medija, pravosuđa i institucija za provođenja zakona – kazala je Burek. 

Navela je da je cilj seminara jačanje pravosudne ekspertize i razumijevanja slobode medijskog izvještavanja, razvijanje najboljih mehanizama za zaštitu prava ljudi da se žale na netačno i neprofesionalno medijsko izvještavanje, ali i osnaživanje odgovornih novinara da izvještavaju u interesu javnosti.    

Vuk Vučetić, ispred Žalbene komisije Vijeća za štampu BiH govorio je o principu samoregulacije medija, odnosno o značaju samoregulacije medija u BiH.

– Samoregulacija predstavlja jedan odraz potrebe da se novinarska profesija reguliše iznutra. U tom smisli smatra se da je samoregulacija jedan od  mehanizama, alata, na koji način novinari mogu da uspostave ali i poštuju profesionalne standarde izvještavanja. Centralni dokument samoregulacije je Kodeks za štampu i online medije BiH koji predstavlja jednu vrstu  novinarske Hipokratove zakletve u kojoj su sadržane sve smjernice o tome na koji način je potrebno i društveno odgovorno izvještavati – kazao je Vučetić. 

Smatra da je važno da Kodeks i samoregulacija ne pomažu samo novinarima već i građanima, zbog toga što građani uz pomoć mehanizma žalbe mogu kontrolisati u kojoj mjeri se poštuje Kodeks za štampu. 

– Na taj način građani  od medija i novinara traže provjerene i vjerodostojne informacije sve uz pomoć Savjeta za štampu BiH, koji je na neki način medijator u tom procesu – dodao je Vučetić.

Učesnici seminara/webinara bili su novinari, urednici, predstavnici pravosuđa , CEST FBiH, CEST RS, ekspreti Vijeća za štampu i online medije u BiH i Regulatorne agencije za komunikacije BiH, PR osobe političkih stranaka, internacionalni i bh. medijski eksperti.

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU