Uskoro operativan Program statističkih istraživanja u Federaciji

Objavom u Službenim novinama Federacije BiH postat će operativan Program statističkih istraživanja za period 2021.-2024. godina. To su omogućili delegati Doma naroda na ovosedmičnoj sjednici, a ranije je Program usvojio Predstavnički dom Parlamenta FBiH.

– Program je višegodišnji strateški statistički dokument koji je definisan na osnovu potreba korisnika i zahtjeva Europske unije i pruža pravni, intitucionalni i programski okvir za proizvodnju i organizaciju sistema zvanične statistike u Federaciji BiH. Programom se usklađuje sadržina statističkih podataka sa potrebama u Federaciji BiH te defininišu aktivnosti koje će omogućiti da se u narednom periodu izvrši harmonizacija statističkih istraživanja i indikatora sa standardima Evropskog statističkog sistema – rekao je za Fenu direktor Federalnog zavoda za statistiku Emir Kremić.

Federalni zavod za statistiku će kroz ovaj Program obezbijediti podatke za izračun indikatora koji će se koristiti u Strategiji razvoja Federacije.

– U Programu je definisano pet oblasti, u kojima su razrađene pojedinačne statističke aktivnosti.
Demografske i socijalne statistike obuhvataju statistiku stanovništva, tržišta rada, obrazovanja, zdravstva, raspodjelu dohotka i uvjete života, socijalnu zaštitu, pravosuđe i kriminalitet, kulturu i gender statistiku. Također, u narednom četverogodišnjem periodu provodit će se ekonomske i sektorske statistike, te višepodručne statistike, koje obuhvataju statistiku okoliša i regionalne i geoprostorne statističke informacije – kazao je Kremić.

Ističe da će prioritet u narednom periodu biti na digitalizaciji i informatizacija statističkog sistema gdje će se nastojati da se ubrza diseminacija svih prikupljenih podataka u odnosu na prethodni period.

Akcenat će biti, kako kaže, i na razvijanju posebnog statističkog infomacionog sistema.

Federalni zavod za statistiku će kroz Program statističkih istraživanja posebnu pažnju staviti na nekoliko aktivnosti kao što je jačanje statističkog sistema unapređenjem saradnje svih insitucija uključenih u prikupljanje i obradu podataka.

– Osim toga radit ćemo na unapređenju sistema prikupljanja, obrade i objave podataka u cilju smanjenja opterećenosti davalaca podataka i povećanja zadovoljstva korisnika. Zatim, fokus će biti na preuzimanju podataka iz administrativnih izvora, povećanju indikatora koji se prikupljaju, kao i na elektronskom prikupljanju podataka – dodao je Kremić u izjavi za Fenu.

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU