Usvojen program rada Vlade FBiH

Federalna vlada usvojila je Program rada Vlade Federacije BiH za 2022. godinu, koji sadrži najznačajnije zadatke, te mjere i aktivnosti koje će u ovoj godini uraditi federalna ministarstva kako bi doprinijela provedbi zacrtanih razvojnih strateških ciljeva i prioriteta Vlade. On će radi informiranja biti upućen Parlamentu FBiH, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Vlada Federacije BiH je na sjednici u četvrtak u Mostaru donijela i Odluku o odobravanju Rebalansa Plana poslovanja Javnog poduzeća Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu.

Dana je suglasnost na Godišnji plan rada Federalne uprave za inspekcijske poslove za 2022. godinu, a usvojen je i Plan rada Federalnog zavoda za geologiju za 2022. godinu.

Vlada je usvojila i Program utroška dijela sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – Poduzimanje mjera za sprječavanje i suzbijanje zarazne bolesti covid-19 iz nadležnosti Federacije BiH”,  utvrđen u Proračunu FBiH za 2021. godinu, u iznosu od 310.126 maraka, od ukupno 2.000.000 maraka.

Federalna vlada usvojila je informaciju Federalne uprave za inspekcijske poslove u vezi povođenja projektnog zadatka u okviru “Brzog savjetodavnog odgovora u Paketu solidarnosti”, Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Ova federalna uprava zadužena je da u svojstvu korisnika realizira aktivnosti predviđene projektnim zadatkom, a Agencija za državnu službu FBiH da provede projektne aktivnosti vezane za planiranje i realizaciju programa stručnog usavršavanja inspekcijskih organa u FBiH uz financijsku potporu EBRD-a.

Vlada FBiH donijela je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Proračuna FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu financija, u iznosu od 270.000 maraka, u svrhu održavanja financijske stabilnosti Financijsko-informatičke agencije.

Izmijenjena je i Odluka o usvajanju Programa utroška dijela sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera “Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima” utvrđenog Proračunom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta.

Kadrovska rješenja 

Vlada FBiH je na sjednici u Mostaru dala također prethodnu suglasnost na imenovanje Seada Muminovića za vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora u privrednom društvu Sarajevoputevi d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala. 

Donijela je Rješenje o privremenom postavljenju Hajrudina Ćuprije za direktora Arhiva Federacije BiH, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period od šest mjeseci.

Vlada je imenovala i Upravni odbor Projekta Energetska efikasnost u javnim zgradama za Federaciju BiH u sastavu Josip Nikolić (predsjedavajući), Aida Jelinić, Damir Morić, Mirsad Ibrović i Davorka Jukić (članovi).

Dana je prethodna suglasnost za imenovanje Anisa Krivića (predsjednik), Sulejmana Bečirevića, Igora Josipovića, Željka Petrovića i Mustafe Abdulahovića (članovi) za vršitelje dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, do okončanja natječajne procedure, a najduže na razdoblje do tri mjeseca, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine Društva o njihovom imenovanju.

 Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama gospodarskih društava opunomoćeni su Jadranko Puljić (Ceste d.d. Mostar) i Zlatan Bilanović (Unis Ginex d.d. Goražde), navodi se u priopćenju. 

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU