Vaš vodič za elektroinstalacije

Elektroinstalacije predstavljaju jedan od segmenata instalacijskih radova na svim vrstama objekata, te podrazumijevaju objekte koji koriste električnu energiju za napajanje, rasvjetu, kao i za ostale namjene. Kod projektovanja objekta, plan elektroinstalacije veoma je važan, tj. za kvalitetno izvođenje elektroinstalacija, neophodan je i kvalitetan projekat. On predstavlja polaz za početak radova na elektroinstalacijama.  Zato, u nastavku pročitajte bitne elemente koji čine proces izvođenja elektroinstalacija.

Elektroinstalacije se dijele u dvije skupine:

Širok je dijapazon opisa radova u segmentu jake, a i slabe struje. Stoga, osnov za početak radova, ogleda se kroz kvalitetan projekat, koji podrazumijeva kvalitetnog izvođača, ali i kvalitetan materijal i opremu koja se ugrađuje.

Plan za instalaciju jake struje

Električne instalacije jake struje obuhvataju razvod i priključke potrošača u objektu, podrazumijevajući razvodne ploče i brojila, ali i same potrošače koji su konstantno priključeni na električni razvod.

Instalacije se mogu izvoditi:

 • Kablom koji se polaže direktno u zidove prije nanošenja gipsa kartonskih ili drugih obloga
 • PVC instalacijskim cijevima (ako su čvršće, mnogo su bolji i kvalitetniji materijal, pružajući bolju zaštitu i mogućnost zamjene istih ili u slučaju naknadnih korekcija)

Ono što je potrebno i ima vrlo važnu ulogu, ogleda se kroz kvalitetan  i propisno ugrađen razvodni ormar, koji treba biti obiježen, ali  i sadržavati neophodnu opremu, štiteći samu  instalaciju od udara električne energije ili požara.

Gromobranska instalacija  predstavlja zaštitu od udara groma, na taj način da se metalni provodnik instalira od vrha objekta do uzemljenja, kako bi se postigla kvalitetna i sigurna zaštita.

Instalacije jake struje podrazumijevaju:

 • Instalacija za zaštitu od prenapona (gromobranska instalacija)
 • Instalacija za napajanje energetskih potrošača (rasvjeta, tehnološko potrošači)
 • Instalacija za energetsko napajanje objekta
 • Instaliranje opreme (razvodni ormari, utičnice, prekidači, osigurači, rasvietna tijela)
 • Instalacija za napajanje mašinske opreme (elektro-motorni razvod)

U sklopu grubih radova (kabliranje, ugrađivanje kutija i ostali radovi), nalaze se i građevinski radovi (štemanje i šlicanje zidova, gipasnje kutije i gipsanje dijela trake kablova). Poslije faze grubih radova, nastavlja se sa fazom montaže opreme, te završni radovi.

Također, podjela jake struje dijeli se i na:

 • Visokonaponske sisteme
 • Niskonaponske sisteme

Plan za instalaciju slabe struje

Danas je nezamislivo projektovati neki objekat bez instalacije slabe struje. Instalacije slabe struje imaju sličan način izvođenja, kao i instalacije jake struje, počevši od polaganja kablova direktno ispod obloge zida ili u PVC instalacijske cijevi.

Pod instalacijama slabe struje podrazumijevamo:

 • Instalacije (kabliranja) za segmente računarske, telefonske, protivprovalne, vatrodojavne, videonadzorne, signalne sisteme)
 • Opreme (utičnice, switch-evi, kamere, javljači, centrale…)

Instalacija slabe struje izvodi se u koordinaciji sa isporučiocima opreme. Također, prva faza podrazumijeva kabliranje i dio građevinskih radova. Instalacija slabe struje uglavnom se povlači u zaštitnim cijevima.  Nakon faze grubih radova, kreće faza montaže opreme i njeno puštanje u rad.

Za kvalitetan rezultat na polju elektroinstalacija , neophodno je imati kvalitetan projekat, predmjer, izvođača, materijale, opremu, kao i pouzdanog investitora.

 

 

Detalji prilikom izrade plana

Prilikom projektovanja objekta, važno je napraviti plan elektroinstalacija, te za izvedbu istih, angažovati pouzdanog električara, koji će precizno znati šta i kako instalirati električnu opremu u objektu. Pored toga, vi kao ulagač biste trebali obratiti pažnju na instalacije, tj. koju vrstu instalacija želite, te koja oprema ima smisla za odabrani dizajn.

Ono na šta trebate obratiti posebnu pažnju jeste:

 1. Isplanirati dovoljan broj utičnica, kao i osigurača za određenu primjenu.
 2. Dizajn utičnica treba biti upravo onakav, kakav ste i zamislili (da zadovoljava vaše potrebe i da je usklađen sa dizajnom, te da odgovara vašem budžetu – kompleksniji i atraktivniji dizajn iziskuje zahtjevniju instalaciju, ali i veću cijenu).
 3. Ako se ipak odlučite za Smart Home tehniku, trebati znati da kod novogradnje elektroinstalacije moraju biti unaprijed pripremljenje.
 4. Tokom procesa instalacije, u isto vrijeme se ugrađuju i kablovi za TV i Internet, te je preporuka da se priključci postave u dnevnom boravku, i svim ostalim prostorijama sa TV prijemom.
 5. Pomoću centralnog medijskog razdjelnog mjesta spajaju se žice i podaci za televiziju, telefon i internet. Na taj način imate mogućnost fleksibilnosti, ukoliko se odlučite na promjenu telekom operatera ili kablovske.
 6. Kod osvjetljenja vaše terase ili dvorišta, obratite pažnju na to da napravite dovoljno mjesta za lampe, te tim putem stvorite ugodnu svjetlost. Također, preporučujemo ugradnju utičnica za frižider ili roštilj na struju.
 7. Prilikom projektovanja, mnoge stvari ne možemo predvidjeti, te je najbolje da uvijek postavite prazne kanalice koje se lako nadograđuju, a ne narušavaju dizajn objekta, te vam ostavljaju dovoljno prostora za dodatne izmjene, kao što su novi kablovi ili priključci.
 8. Prenaponska zaštita štiti osjetljive elektične uređaje od udara groma i naglih oscilacija u naponu struje, te bi je svako kućanstvo obavezno trebalo imati.
Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU