REKLAMA - NASTAVITE ČITATI ISPOD OGLASA

Predstavnici sudske vlasti zapadnog Balkana danas i sutra u Dubrovniku razgovaraju o poboljšanju zaštite prava djece.

Šesti regionalni forum vladavine prava za jugoistočnu Evropu organizirali su AIRE Centar (Savjetnici o pravima pojedinca u Evropi) i Branioci civilnih prava.

Tema ovogodišnjeg Foruma su prava djece, pri čemu je zaštita djece integralni i suštinski dio vladavine zakona i s obzirom da se ove, 2019. godine, obilježava 60 godina od usvajanja UN Deklaracije o pravima djeteta.

REKLAMA - NASTAVITE ČITATI ISPOD OGLASA

Podpredsjednik Evropskog suda za ljudska prava sudija Linos-Alexandre Sicilianos izjavio je da su najbolji interesi djeteta ključno stanovište u predmetima pred Evropskim sudom i ovo stanovište se koristi u velikom rasponu predmeta, i to ne samo onih koji spadaju u domen porodičnog prava (usvajanje, pravo posjete, starateljstvo, međunarodna otmica djece, surogat materinstvo), nego i u drugim područjima, kao što su zatvaranje djece, zadržavanje djece migranata i tako dalje. Sud je, kako je dodao, razvio niz faktora koji se moraju uzeti u obzir pri određivanju najboljih interesa djeteta, a na osnovnu pojedinačnog slučaja.

Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatko Knežević je izjavio da Šesti regionalni forum u Dubrovniku ima za temu prava djeteta i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, te da je ova tema važna kako za Ustavni sud BiH, tako i za njega lično, jer se zaštita najranjivijih kategorija ljudi, uključujući djecu, podhitno mora razmatrati.

– Tema je od naročitog značaja u svjetlu trenutne migrantske krize, jer su djeca zahvaćena njom, i ona sa pratnjom i bez pratnje, prisiljena boraviti u migrantskim centrima i kampovima na otvorenom ili su strana u postupcima sa državnim vlastima. Ova djeca trebaju našu pomoć, kao i ozbiljno promišljanje na koji način mi možemo najbolje zaštiti njihove interese. Forum će pomoći u pronalaženju odgovora na ova akutna pitanja i pomoći će usmjeriti naše postupke u ovom području, a kroz razmjenu mišljenja – kazao je Knežević.

Po riječima program manadžera AIRE Centra za zapadni Balkan Biljane Braithwaite, predstavnici sudske vlasti  okupljeni na ovom skupu imaju kao sastavni dio svog zakonodavstva Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i svi se slažu da je zaštita djece osnovni i integralni dio vladavine zakona.

– Međutim, pravna zaštita djeteta na temelju Konvencije nije sama po sebi dovoljna da se nosi sa obavezama koje ona propisuje. Bez obzira na postojanje takve zaštite u pravnim sistemima članica Vijeća Evrope, bilo je mnogo kršenja prava djece, koja i dalje pate od, između ostalog, nasilja u porodici, trgovine ljudima i diskriminacije. Važno je da se promocija i zaštita njihovih prava uradi na praktičan i učinkovit način, a ne da ostane samo na teoriji. Ima još zadataka koje trebamo ispuniti kako bi osigurali punu provedbu zaštite prava djeteta u praksi, a svi imamo svoju ulogu u tome. To je razlog zbog kojeg smo se okupili danas – dodala je Braithwaite.

Goran Miletić iz Branioca civilnih prava objasnio je da su odlučili organizirati prvi Forum kao način jačanja dijaloga, debate, ali i saradnje između sudstva, pravnih stručnjaka i organizacija civilnog društva iz cijele regije.

– Dijeleći najbolje prakse, nadamo se da ćemo poboljšati provedbu standarda ljudskih prava u cijeloj regiji. Šesti regionalni forum vladavine zakona za jugoistočnu Evropu je posvećen pravima djeteta. Ova tema je označena kao pitanje od temeljne važnosti i značaja, a nakon konsultacija sa sudstvom i relevantnim zainteresiranim stranama u cijeloj regiji i Strasbourgu – naveo je Miletić.

Direktor Programa vladavine zakona u Fondaciji Konrad Adenauer Hartmut Rank je izjavio da Fondacija Konrad Adenauer kroz svoj regionalni ‘Program vladavine prava u jugositočnoj Evropi’ potvrđuje uspjeh koji je ovaj forum vladavine prava imao proteklih godina.

– Ovaj događaj je, u relativno kratkom vremenu, postao poznati diskusioni forum za pravne praktičare i teoretičare, ali i za mnoge posvećene organizacije civilnog društva i druge interesne grupe. S obzirom na ovogodišnju temu Foruma, pozvali smo njemačke stručnjake da podijele sa učesnicima Foruma aktuelni razvoj prava u području zaštite prava djeteta u Njemačkoj – dodao je Rank.

Zamjenik predsjedavajućeg Vrhovnog suda Velike Britanije Lord Reed će održati ključni govor o najboljim interesima djeteta.

Na Forumu će učestvovati više od 170 eminentnih učesnika iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Srbije. Tu su  predsjedavajući i sudije vrhovnih i ustavnih sudova, članovi sudskih vijeća, direktori sudskih akademija, institucija i nevladinih organizacija u regiji, kao i devet bivših i sadašnjih sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu.

Ove godine rad Foruma podržava Vlada Velike Britanije, Švedska agencija za međunarodni razvoj i Fondacija Konrad Adenauer. Cilj godišnjeg Regionalnog foruma o vladavini zakona, kojeg su 2014. godine osnovali Branioci civilnih prava i AIRE Centar, u saradnji sa sudskim institucijama širom regiona, jeste promocija nacionalne primjene Evropske konvencije o ljudskim pravima, ohrabrivanje regionalne saradnje u stalnom razvoju ljudskih prava i pomoć pri procesu integracije EU u regionu.

(FENA) D.V.

 


Komentari

avatar
  Prati komentare na ovaj članak  
Obavijest o