Pored akcije čišćenja korita rijeke Lašve, koja je danas održana u organizaciji Vatrogasnog društva “Turbe”, ovo društvo je organizovalo i taktičko-pokaznu vježbu.

 

Komentari

Komentari