Zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima bez električne energije danas i sutra će biti sljedeća područja ZDK:

Dana 20.11.2018.(utorak):
 PJD Kakanj
Trafo područje Doboj 2 br.4103, od 09:30 do 14:00 sati

 PJD Zavidovići
1.Trafo područje Alići Topolik br.2158, od 08:30 do 09:30 sati
2.DV 10 kV Mečevići
Naselja: Alići i Dolina, od 10:00 do 13:00 sati

Dana 21.11.2018.(srijeda):
 PJD Zenica
Trafo područje Rujev Do br.333, od 09:00 do 14:30 sati

 PJD Vareš
DV 10 kV Pajtov Han
Naselja: Karići, Okruglica, Brgule 2, Lalića Mlin, Toljenak, Ravne, Golo Brdo, Zubeta i Dole
od 11:00 do 12:00 i od 13:00 do 14:00 sati

 PJD Visoko
DV 10 kV Lepenica
Naselja:Tušnjići Cesta, Tušnjići, GSM Tušnjići, Zagorice, Zagorice nova i Zagorice škola
od 08:00 do 08:30 i od 15:30 do 16:00 sati

 PJD Zavidovići
1.Trafo područje Džebe 2 br.2024, od 08:30 do 09:30 sati
2.Trafo područje Džebe 1 br.2025, od 10:00 do 11:00 sati
3.Trafo područje Debelo Brdo-Džebe br.2140, od 11:30 do 12:30 sati
4.Trafo područje Stadion br.2014, od 13:00 do 14:00 sati

Za sve informacije kupci se mogu obratiti Službi za odnose sa javnošću i informisanje kupaca za područje ZDK na broj telefona 080 020 132

Komentari

Komentari