Naslovnica Vijesti BiH Kantonalna bolnica Zenica: Uručenje dodatne medicinske opreme za kabinet kliničkih vještina

Kantonalna bolnica Zenica: Uručenje dodatne medicinske opreme za kabinet kliničkih vještina

PODIJELI

U Kantonalnoj bolnici Zenica u staroj zgradi bolnice, ispod Edukacionog centra na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, ove srijede bit će uručena dodatna medicinska oprema za kabinet kliničkih vještina u sklopu Projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini.

Zajedno sa osnovnom opremom doniranom u prethodnom periodu, ova oprema će se koristiti za usavršavanje praktičnih kliničkih vještina studenata zdravstvene njege.
Kabinet kliničkih vještina sa visokosofisticiranim modelima – simulatorima omogućava studentima da uvježbavaju proste i složene dijagnostičke i terapeutske procedure i sestrinske intervencije u realnom radnom okruženju. Na taj način se pripremaju za kliničku praksu u zdravstvenim ustanovama i osposobljavaju da stručno i efikasno pružaju kliničku njegu u budućem radu sa pacijentima.
Formiranje i opremanje kabineta kliničkih vještina je dio tekućeg procesa reforme i inovacije nastavnih planova i programa I i II ciklusa studija zdravstvene njege i njihovog usklađivanja sa standardima Evropske unije.
Sredstvima od 8 miliona KM, Vlada Švicarske finansira drugu fazu Projekta jačanja sestrinstva u BiH (2017–2021). Projekat provode Fondacija “Fami” i Ženevska univerzitetska bolnicea, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske, Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke, Federalnim ministarstvom zdravstva, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, te Odjeljenjem za zdravstvo i ostale usluge i Odjeljenjem za obrazovanje Vlade Brčko Distrikta.