REKLAMA - NASTAVITE ČITATI ISPOD OGLASA

Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove Općine Travnik , kao Nosilac pripreme izrade prostorno – planske dokumentacije, a u skladu sa Programom i planom uključivanja javnosti, organizuje Javnu raspravu o prednacrtu provedbenih prostorno­planskih dokumenata na području užeg urbanog područja Travnik, čija izrada je u toku.

Javna rasprava se odnosi na prednacrte provedbenih prostorno-planskih dokumenata i to za :
1. lzmjene i dopune dijela Regulacionog plana “HPBŠ” lokalitet ,,Rozencvajg – Zelena pijaca – Čabruša – Bosanska ulica – Obdanište, Travnik,
2. lzmjene i dopune Regulacionog plana ,,Centar I” lokalitet ,,Centar I – Zenjak -Centralni gradski trg” Travnik,
održati će se 24.05.2018. godine (četvrtak) u 16,00 u zgradi Općine Travnik, te pored vijećnika, savjeta mjesnih zajednica Centar, Stari grad, Kalibunar i Bojna, javnih institucija i subjekata pozivaju se  svi zainteresovani građani da se aktivno uključe u izradu istog.

Komentari

avatar
  Prati komentare na ovaj članak  
Obavijest o