Naslovnica Vijesti Centralna U SBK gotovo 255 hiljada stanovnika!

U SBK gotovo 255 hiljada stanovnika!

PODIJELI
Screenshot: statistika.ba

Državna Agencija za statistiku danas je objavila rezultate popisa na koje se čekalo dvije i po godine.

oglasi

Prema rezultatima popisa u BiH Bošnjaka ima 50,11 posto, Hrvata 15,43, Srba 30,78 posto, dok je Ostalih 2,73 posto. Nepoznato je 0.80 posto, u tu grupu spadaju djeca iz Domova za nezbrinutu djecu, kao i oboljeli od neizliječivih bolesti koji se nalaze u bolnicama.

Što se tiče jezika, 52,86 posto stanovnika govori bosanski jezik, 30,76 posto srpski, dok hrvatski govori 14,6 posto.
Prosječna starost stanovnika u BiH je 39,51 godina.

Kada je u pitanju Srednjobosanski kanton, stanje u općinama prema podacima statistika.ba, je slijedeće:

 

BUGOJNO

Ukupan broj stanovnika: 31.470

Bošnjaci: 24.650    78,3%

Hrvati: 5.767    18,3%

Srbi: 376   1,2%

Ostali: 677   2,2%

Screenshot: statistika.ba
Screenshot: statistika.ba

BUSOVAČA

Ukupan broj stanovnika: 17.910

Bošnjaci: 8.681  48,5%

Hrvati: 8.873  49,5%

Srbi: 205   1,1%

Ostali: 151   0,8%

Screenshot: statistika.ba
Screenshot: statistika.ba

DOBRETIĆI

Ukupan broj stanovnika: 1.629

Bošnjaci: 0  0,0%

Hrvati: 1.626  99,8%

Srbi: 1   0,1%

Ostali: 2   0,1%

Screenshot: statistika.ba
Screenshot: statistika.ba

DONJI VAKUF

Ukupan broj stanovnika: 13.985

Bošnjaci: 13.376  95,6%

Hrvati: 58  0,4%

Srbi: 107   0,8%

Ostali: 444   3,2%

Screenshot: statistika.ba
Screenshot: statistika.ba

FOJNICA

Ukupan broj stanovnika: 12.356

Bošnjaci: 7.592  61,4%

Hrvati: 3.664  29,7%

Srbi: 48   0,4%

Ostali: 1052  8,5%

Screenshot: statistika.ba
Screenshot: statistika.ba

GORNJI VAKUF – USKOPLJE 

Ukupan broj stanovnika: 20.933

Bošnjaci: 12.004  57.3%

Hrvati: 8.660  41,4%

Srbi: 30   0,1%

Ostali: 239   1,1%

6GORNJIVAKUF

JAJCE

Ukupan broj stanovnika: 27.258

Bošnjaci: 13.629  48,7%

Hrvati: 12.555  46,1%

Srbi: 501   1,8%

Ostali: 933   3,4%

Screenshot: statistika.ba
Screenshot: statistika.ba

KISELJAK

Ukupan broj stanovnika: 20.772

Bošnjaci: 7.838  37,8%

Hrvati: 11.823 57,1%

Srbi: 409   2,0%

Ostali: 652   3,1%

Screenshot: statistika.ba
Screenshot: statistika.ba

KREŠEVO

Ukupan broj stanovnika: 5.273

Bošnjaci: 1.014  19,2%

Hrvati: 4.149   78,7%

Srbi: 26   0,5%

Ostali: 84   1,6%

Screenshot: statistika.ba
Screenshot: statistika.ba

NOVI TRAVNIK

Ukupan broj stanovnika: 23.832

Bošnjaci: 12.067  50,6%

Hrvati: 11.002  46,2%

Srbi: 367   1,5%

Ostali: 396   1,7%

Screenshot: statistika.ba
Screenshot: statistika.ba

TRAVNIK

Ukupan broj stanovnika: 53.482

Bošnjaci: 35.648  66,7%

Hrvati: 15.102  28,2%

Srbi: 640   1,2%

Ostali: 2.092   3,9%

Screenshot: statistika.ba
Screenshot: statistika.ba

VITEZ

Ukupan broj stanovnika: 25.836

Bošnjaci: 10.513  40,7%

Hrvati: 14.350  55,5%

Srbi: 333   1,3%

Ostali: 640   2,5%

Screenshot: statistika.ba
Screenshot: statistika.ba

Bosna i Hercegovina od danas ima validne, upotrebljive i kredibilne rezultate popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, usklađene sa međunarodnim standardima za popise i uporedive sa podacima drugih zemalja u Evropi i svijetu.

 

A.K.