Za prijem novih kandidata i kandidata za osposobljavanje za zvanje “dobrovoljni vatrogasac” mogu se prijaviti svi zainteresovani (žene i muškarci) sa područja Grada Zenice koji ispunjavaju opće uslove i to:

  • Da kandidat nije mlađi od 18 odnosno stariji od 30 godina;
  • Da ima namanje III stepen školske spreme po mogućnosti tehničkog smjera;
  • Da je psihofizički i zdravstveno sposoban za vršenje poslova vatrogasca;
  • Da ima stalno prebivalište na području Grada Zenica;
  • Da nije u statusu osobe protiv koje se vodi krivični postupak;
  • Da nije član ni jednog dobrovoljnog vatrogasnog društva sa područja ZDK
  • Uredno popunjenu aplikaciju;

Zainteresovani kandidati treba da dostave uredno popunjenu aplikaciju koja se može popuniti online na web stranici www.dvdzenica.ba ili preuzeti lično u sjedništu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zenica u ulici Sarajevska br. 41 svaki radni dan u vremenskom periodu od 11:00 do 14:00 sati.

Sa prijavljenim kandidatima će se održati zajednički sastanak.

Javni oglas ostaje otvoren do 28.12.2018. godine.

Napomena: Na oglas se mogu prijaviti zainteresovani koji nemaju navršenih 18 godina a završili su srednju školu i u toku 2019. godine će biti punoljetni  i osobe koje tekuće školske godine završavaju srednju školu a punoljetne su.

Komentari

Komentari