Zakazana sedma redovita sjednica Općinskog vijeća Novi Travnik

Sedma redovita sjednica Općinskog vijeća Novi Travnik održat će se u Sali Općine u četvrtak, 23.09.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I R E D

1. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju proračuna i realizaciji plana kapitalnih primitaka i izdataka trezora Općine Novi Travnik za razdoblje od 01.01.do 30.06.2021.godine;

2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava tekuće rezerve za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021.godine;

3. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika Općinskog izbornog povjerenstva;

4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva Travnik osnovanog za općine Travnik i Novi Travnik za 2020. godinu;

5. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjene i dopune Urbanističkog projekta u ulici Stjepana Tomaševića;

6. Prijedlog Odluke o prodaji poslovnog prostora neposrednom pogodbom na zelenoj tržnici u Novom Travniku Varupa Sadiku;

7. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Esada Mehinu iz Novog Travnika;

8. Prijedlog Rješenja o preuzimanju građevinskog zemljišta od ranijeg vlasnika i posjednika Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede SBK na Općinu Novi Travnik;

9. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Tolja Ramu iz Novog Travnika;

10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obilježavanju i evidentiranju naziva naseljenih mjesta, ulica i trgova, te utvrđivanje kućnih brojeva na području Općine Novi Travnik;

11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju datuma održavanja izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica;

12. Informacija o realiziranim projektima kapitalnih ulaganja.

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU