Sabahudin Hadžialić ko-autor knjige „Uvod u društvene inovacije“

Sabahudin Hadžialić ko-autor knjige „Uvod u društvene inovacije“

PODIJELI

Prihvativši poziv upućen od strane Dr. Gilberta Marzana, Voditelja Laboratorije Pedagoških Tehnolologija Rezekne univerziteta iz Rezeknea, Latvija, doctorand Fakulteta medija i komunikacija IUT-a, Mr.sc. Sabahudin Hadžialić, će učestvovati, kao ko-autor knjige „Uvod u društvene inovacije“ zajedno sa kolegama sa Evropskih univerziteta.

Izdavač je prestižna Izdavačka kuća MImesis International iz Italije. Pored autora iz Bosne i Hercegovine, kao koautori se pojavljuju i Prof. dr. Miroslaw Grewinski, Zamjenik rektora sa Pedagoškog Univerziteta „Janusz Korczak“ iz Poljske i Dr. Gilberto Marzano iz Latvije. Poglavlje knjige koje realizira Sabahudin Hadžialić je Društveni mediji i društvene inovacije”.

Knjiga će biti objavljena u elektronskom obliku (E-knjiga) na engleskom jeziku uz objavu skraćenog izdanja u štampanom obliku i na italijanskom jeziku, tokom proljeća 2016.g.

Poslije objavljene, od strane našeg doctoranda, knjige politoloških i socioloških eseja u Sjedinjenim Američkim Državama naslova “Bosna i Hercegovina i XXI vijek/stoljeće” novembra 2014.g., navedena naučna knjiga, koja će biti predstavljena javnostima Evrope tokom naredne godine, je logičan slijed usmjerenja Internacionalnog univerziteta Travnik da, pored kreiranja okruženja inovativnih metodoloških pretpostavki unapređenja naučne pojavnosti, polaznici III ciklusa studija pri IUT-u imaju permanentnu podršku našeg Univerziteta u skladu sa sloganom “Za život prepun mogućnosti.“

Komentari

Komentari