Naslovnica Impressum

Impressum

Impressum

Rahela Čabro, glavna i odgovorna urednica

Uredništvo:

Admir Kartal
Alem Sinanović
Duško Pucar
Emir Varupa
Esad Durmišević
Hajrudin Porić
Haris Dedić
Maid Lolić
Murat Elezović
Rabija Grabus
Ređib Sejdić
Rešad Mamela

Prodaja oglasnog prostora:

marketing@tnt.ba
+387 62 889 889

TNT d.o.o.
Gaj 18, 72270 Travnik
Bosna i Hercegovina

TNT portal je dio TNT medijske grupacije.