Impressum

Rahela Čabro,
glavna i odgovorna urednica
+387 30 540 685
[email protected]

TNT d.o.o. Travnik
Ulica Gaj 18
72270 Travnik, BiH

Mi smo dio TNT medijske grupacije.

Uredništvo:

Alem Sinanović
Admir Kartal
Duško Pucar
Emir Varupa
Esad Durmišević
Hajrudin Porić
Haris Dedić
Maid Lolić
Murat Elezović
Rabija Grabus
Ređib Sejdić
Rešad Mamela

Prodaja oglasnog prostora:

Melisa Čančar-Karahodža
direktorica prodaje
+387 62 553 222
[email protected]