ChatBot

Impressum

Rahela Čabro,
glavna i odgovorna urednica
+387 30 540 685
[email protected]

TNT d.o.o. Travnik
Ulica Gaj 18
72270 Travnik, BiH

Mi smo dio TNT medijske grupacije.

Uredništvo:

Alem Sinanović
Admir Kartal
Amira Hadžić
Duško Pucar
Emir Varupa
Esad Durmišević
Hajrudin Porić
Halid Tuzlak
Haris Dedić
Maid Lolić
Murat Elezović
Rabija Grabus
Rahela Čabro
Ređib Sejdić
Rešad Mamela

Prodaja oglasnog prostora:

Melisa Čančar-Karahodža
direktorica prodaje
+387 62 553 222
[email protected]