Naslovnica Oglasi Internacionalni univerzitet Travnik vrši upis novih studenata na I, II i III...

Internacionalni univerzitet Travnik vrši upis novih studenata na I, II i III ciklus studija

1732
PODIJELI

Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku raspisao je konkurs za upis studenata na I, II i III ciklus studija u akademskoj 2017/2018. godini.

oglasi

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

I CIKLUS (Dodiplomski studij)
Redovni studenti: 90
Vanredni studenti: 90
Strani studenti: 20
Studijski programi :
* DRUMSKI I GRADSKI SAOBRAĆAJ
* MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU
* VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ

II CIKLUS STUDIJA (Magistarski studij)
Redovni studenti: 60
Studijski programi:
* DRUMSKI I GRADSKI SAOBRAĆAJ
* MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU
* SIGURNOST U SAOBRAĆAJU
* VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ

III CIKLUS STUDIJA (Doktorski studij)
Redovni studenti: 10
Studijski programi:
* SAOBRAĆAJ
* DRUMSKI I GRADSKI SAOBRAĆAJ
* MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU
* SIGURNOST U SAOBRAĆAJU
* VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ

EKONOMSKI FAKULTET

I CIKLUS (Dodiplomski studij)
Redovni studenti: 90
Vanredni studenti: 90
Strani studenti: 20
Studijski programi :
* BANKARSTVO I OSIGURANJE
* FINANSIJE, RAČUNOVOSTVO I REVIZIJA
* MARKETING I TRGOVINA
* TURIZAM I HOTELIJERSTVO
* PREDUZETNIŠTVO I SAMOZAPOŠLJAVANJE
* POSLOVNA EKONOMIJA
* POSLOVNI MENADŽMENT
* POSLOVNA INFORMATIKA
* FINANSIJSKA TRŽIŠTA, INSTRUMENTI I INSTITUCIJE
* MENADŽMENT U OBRAZOVANJU
* MENADŽMENT U ZDRAVSTVU

II CIKLUS STUDIJA (Magistarski studij)
Redovni studenti: 60
Studijski programi:
* EKONOMIJA, MENADŽMENT I BIZNIS
* FINANSIJE , BANKARSTVO I OSIGURANJE
* MARKETING, MENADŽMENT I TRGOVINA
* NOVO! – MARKETING, MENADŽMENT I TRGOVINA – kompletan studij na engleskom jeziku
(program dvostrukih diploma Kaunas fakultet, Vilnius univerzitet, Kaunas, Litvanija & Ekonomski fakultet IUT, BiH)
* PREDUZETNIŠTVO I SAMOZAPOŠLJAVANJE
* RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
* TURIZAM I HOTELIJERSTVO
* FINANSIJSKA TRŽIŠTA, INSTRUMENTI I INSTITUCIJE
* MENADŽMENT U OBRAZOVANJU
* MENADŽMENT U ZDRAVSTVU

III CIKLUS STUDIJA (Doktorski studij)
Redovni studenti: 10
Studijski programi:
* EKONOMIJA
* MENADŽMENT
* BANKARSTVO I OSIGURANJE
* MARKETING I TRGOVINA
* PREDUZETNIŠTVO
* RAČUNOVODSTVO, FINANSIJE I REVIZIJA
* TURIZAM I HOTELIJERSTVO
* FINANSIJSKA TRŽIŠTA, INSTRUMENTI I INSTITUCIJE
* MENADŽMENT U OBRAZOVANJU
* MENADŽMENT U ZDRAVSTVU

EKOLOŠKI FAKULTET

I CIKLUS (Dodiplomski studij)
Redovni studenti: 40
Vanredni studenti: 30
Strani studenti: 20
Studijski programi :
* PRIMIJENJENA EKOLOGIJA
* ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

II CIKLUS STUDIJA (Magistarski studij)
Redovni studenti: 50
Studijski programi:
* EKOLOGIJA I OKOLINSKO UPRAVLJANJE
* INŽINJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
* OČUVANJE BIODIVERZITETA
* ODRŽIVI RAZVOJ I OBNOVLJIVI IZBORI ENERGIJE

III CIKLUS STUDIJA (Doktorski studij)
Redovni studenti: 5
Studijski programi:
* EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
* INŽINJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
* BIODIVERZITET
* ODRŽIVI RAZVOJ
* ZAŠTITA OKOLIŠA U GRADOVIMA

PRAVNI FAKULTET

I CIKLUS (Dodiplomski studij)
Redovni studenti: 100
Vanredni studenti: 100
Strani studenti: 100
Studijski program:
* OPĆE PRAVO
* JAVNA UPRAVA

II CIKLUS STUDIJA (Magistarski studij)
Redovni studenti: 60
Studijski programi:
* GRAĐANSKO PRAVO
* HISTORIJA DRŽAVE I PRAVA
* KRIVIČNO PRAVO
* DRŽAVNI I MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO
* PRIVREDNO PRAVO
* JAVNA UPRAVA

III CIKLUS STUDIJA (Doktorski studij)
Redovni studenti: 10
Studijski programi:
* GRAĐANSKOPRAVNI
* HISTORIJSKOPRAVNI
* KRIVIČNOPRAVNI
* MEĐUNARODNO I JAVNO PRAVO
* PRIVREDNOPRAVNI
* EVROPSKO PRAVO
* JAVNA UPRAVA

FAKULTET ZA MEDIJE I KOMUNIKACIJE

I CIKLUS (Dodiplomski studij)
Redovni studenti: 30
Vanredni studenti: 30
Strani studenti: 20
Studijski programi:
* KOMUNIKACIJE
* MEDIJI I NOVINARSTVO

II CIKLUS STUDIJA (Magistarski studij)
Redovni studenti: 60
Studijski programi:
* ODNOSI S JAVNOŠĆU
* NOVINARSTVO

III CIKLUS STUDIJA (Doktorski studij)
Redovni studenti: 10
Studijski programi:
* ODNOSI S JAVNOŠĆU
* MEDIJI
* KOMUNIKACIJE

FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA

I CIKLUS (Dodiplomski studij)
Redovni studenti: 90
Vanredni studenti: 90
Strani studenti: 20
Studijski programi:
* ODSJEK MAŠINSTVO:
– Motori i vozila
– Proizvodno mašinstvo
– Mašinske konstrukcije
– Energetika
– Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije
* ODSJEK ELEKTROTEHNIKA:
– Elektroenergetika
– Računarstvo i informatika
– Telekomunikacije
* ODSJEK GRAĐEVINARSTVO I ARHITEKTURA:
– Građevinarstvo
– Putevi
– Hidrookolinski inžinjering
– Arhitektura i urbanizam
* ODSJEK LOGISTIKA:
– Privredna i tehnička logistika
– Logistika sistema
– Logistički menadžment
* ODSJEK SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU:
– Sigurnost
– Zaštita na radu
* ODSJEK INŽINJERSKI MENADŽMENT
– Preduzetnički menadžment
– Informacioni menadžment
– Inžinjerstvo i menadžment osiguranja
– Menadžment ljudskih resursa
– Logistički menadžment

II CIKLUS STUDIJA (Magistarski studij)
Redovni studenti: 60
Studijski programi:
* ODSJEK MAŠINSTVO
– Motori i vozila
– Proizvodno mašinstvo
– Mašinske konstrukcije
– Energetika
– Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije

* ODSJEK ELEKTROTEHNIKA
– Elektroenergetika
– Računarstvo i informatika
– Telekomunikacije
* ODSJEK GRAĐEVINARSTVO I ARHITEKTURA
– Građevinarstvo
– Putevi
– Građevinski menadžment
– Arhitektura i urbanizam
– Hodrookolinski inžinjering
* ODSJEK LOGISTIKA
– Privredna i tehnička logistika
– Logistika sistema
– Logistički menadžment
* ODSJEK SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU
– Sigurnost
– Zaštita na radu
* ODSJEK INŽINJERSKI MENADŽMENT
– Proizvodni menadžment
– Kvalitet i logistika
– Inžinjerstvo i menadžment osiguranja
– Menadžment ljudskih resursa
– Energetski menadžment
– Poslovni menadžment
– Industrijski menadžment

III CIKLUS STUDIJA (Doktorski studij)
Redovni studenti: 10
Studijski programi:
* ODSJEK MAŠINSTVO
– Industrijsko inžinjerstvo i menadžment
– Mašinske konstrukcije
– Motori i vozila
– Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije
* ODSJEK ELEKTROTEHNIKA
– Automatika i elektronika
– Elektroenergetika
– Računarstvo i informatika
– Telekomunikacije
* ODSJEK GRAĐEVINARSTVO
– Građevinarstvo
– Hidrookolinski inžinjering
– Putevi
– Geotehnika
* ODSJEK ARHITEKTURA I URBANIZAM
* ODSJEK SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU
– Sigurnost
– Inžinjerstvo zaštite na radu
* ODSJEK INŽINJERSKI MENADŽMENT
* ODSJEK RAČUNARSTVO I INFORMATIKA
* ODSJEK LOGISTIKA
– Privredna i tehnička logistika
– Logistika sistema
– Menadžment u logistici

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

I CIKLUS (Dodiplomski studij)
Redovni studenti: 70
Vanredni studenti: 70
Strani studenti: 20
Studijski programi:
* RAČUNARSKI SISTEMI I MREŽE
* SOFTVERSKO PROGRAMIRANJE
* INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

II CIKLUS (Magistarski studij)
Redovni studenti: 60
Studijski programi:
* RAČUNARSKI SISTEMI I MREŽE
* SOFTVERSKO PROGRAMIRANJE
* INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

III CIKLUS (Doktorski studij)
Redovni studenti: 10
Studijski programi:
* RAČUNARSKI SISTEMI I MREŽE
* SOFTVERSKO PROGRAMIRANJE
* INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Pomenuti studijski programi bit će organizovani u trogodišnjem (180 ECTS bodova) i četverogodišnjem (240 ECTS bodova) trajanju, odnosno po sistemu 3+2+3 i 4+1+3.

Uslovi upisa:
* Završena četverogodišnja srednja škola ili viša škola za upis na I ciklus studija.
* Zvršen odgovarajući dodiplomski studij/studij prvog ciklusa u trajanju od četiri godine (sa ostvarenih 240 ECTS bodova), odnosno završen I ciklus studija u trajanju od tri godine (sa ostvarenih 180 ECTS bodova) za upis na dvogodišnji master studij.
* Završen magistarski studij/studij II ciklusa sa najmanje 300 ECTS bodova za upis na III ciklus studij.

Potrebni dokumenti za upis na I CIKLUS studija – dodiplomski studij:

* Zahtjev za upis;
* Original ili ovjerena kopija diplome o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi ili višoj školi;
* Original ili ovjerena kopija svjedočanstva od 1. do 4. razreda srednje škole;
* Rješenje o nostrifikaciji diplome za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine (original ili ovjerena kopija);
* Izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu;
* Uvjerenje o položenim ispitima sa drugih fakulteta;
* Ovjeren nastavni plan i program ukoliko student prelazi sa drugog fakulteta;
* Dvije fotografije 6×4;
* Dokaz o uplati školarine (uplatnica).

Potrebni dokumenti za upis na II CIKLUS studija – magistarski studij:

* Zahtjev za upis;
* Biografija (CV);
* Original ili ovjerena kopija diplome i dodatka diplomi (za studente koji su završili studij prema Bolonjskom sistemu studija), odnosno diplome i uvjerenja o prosjeku ocjena (za studente koji su završili studij po pred Bolonjskom sistemu studija) o završenom prethodnom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ili originalno uvjerenje o završenom studiju u slučaju da visokoškolska ustanova još nije izdala diploma;
* Rješenje o nostrifikaciji diplome za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine (original ili ovjerena kopija);
* Izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu;
* Dvije fotografije 6×4.

ZA NOVI PROGRAM II CIKLUSA – MARKETING, MENADŽMENT I TRGOVINA (koji se realizira u saradnji sa Kaunas fakultetom, Vilnius univerziteta iz Litvanije (rangiran na 401 mjesto najboljih univerziteta od 17.000 u cijelom svijetu);

1. Aplikacijski formular
2. Zvaničnu, ovjerenu kopiju prethodnog obrazovanja (završen I ciklus – bachelor stepen – univerzitetska diploma) uključujući ocjene (akademski prijepis) potvrđen od zvaničnih organa vlasti sa prijevodom na engleski jezik.
3. Pasoš i ovjerena kopija prve strane pasoša od strane notara sa prijevodom prve strane na bosanski jezik (prezime, ime, očevo ime).
4. Dvije novije fotografije – veličine kao za pasoš (3×4)

Sve detaljne informacije za novi program II ciklusa možete vidjeti ovdje: http://www.iu-travnik.com/knf/index.html uz direktni kontakt prema Administratoru programa ovdje: http://www.iu-travnik.com/knf/For%20Applicants.html i/ili na telefon 030 509 682 (Administrator programa – Adela Mujinović).

Krajnji rok za podnošenje dokumenata za ovaj program II ciklusa: ne manje od 21 kalendarskih dana prije 1.09. (prvog septembra) kalendarske godine prema IUT-u (rok za dostavu dokumenata od strane IUT-a ka VU, uz potvrdu o prijemu na II ciklus (master) studijski program na Internacionalnom univerzitetu Travnik, Travnik, Bosna i Hercegovina je 14 kalendarskih dana prije 01.09. (prvog septembra).

Potrebni dokumenti za upis na III CIKLUS studija – doktorski studij:

* Zahtjev za upis;
* Biografija (CV);
* Original ili ovjerena kopija diplome i dodatka diplomi (za studente koji su završili studij prema Bolonjskom sistemu studija), odnosno diplome i uvjerenja o prosjeku ocjena (za studente koji su završili studij po pred Bolonjskom sistemu studija) o završenom prethodnom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ili originalno uvjerenje o završenom studiju u slučaju da visokoškolska ustanova još nije izdala diploma;
* Rješenje o nostrifikaciji diplome za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine (original ili ovjerena kopija);
* Izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu;
* Dvije fotografije 6×4.

Posebne pogodnosti za kandidate:

* Kandidati koji su sve četiri godine srednje škole završili odličnim uspjehom imaju pravo BESPLATNOG školovanja na I ciklusu studija (redovni studenti)
* Mogućnost plaćanja školarine u više rata
* Mogućnost praćenja nastave putem interneta – učenje na daljinu
* Najuspješniji studenti stiču mogućnost zapošljavanja na IUT-u

Konkurs za upis studenata ostaje otvoren do 31.08.2017. godine (prvi upisni rok)