Turizam u BiH - piše Samer Dolovac

Značaj turizma na općini Travnik ( I dio – Biljanski kraj)

Da mi je neko prije nekoliko godina spomenuo da će se u strogom centru sela Mudrike na Vlašiću započeti gradnja hotela sa...

Ekologija vs BiH održivi turizam

Čitanjem članaka o održivom turizmu zasnovan kroz tri temeljna načela: ekonomska održivost, društvena odgovornost i zaštita okoliša, riječi na tu temu, ekologija,...

Šanse BiH turizma nakon pandemije koronavirusa

Činjenica stoji da je turizam među prvim industrijama na udaru izazvan pandemijom koronavirusom. Piše: Samer Dolovac

Direktor turističke agencije Santours Dolovac Samer / Korona vs BiH ekonomija

Nedavne najave pojedinih država EU o ublažavanju restriktivnih mjera u nadolazećem periodu kroz vraćanje u normalne kolosjeke funkcionisanja niza djelatnosti, nam govori...